Cengiz Aytmatov kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir?

Kanlı Stalin rejiminin milyonlarca kurbânından biri olarak 1937’de, M. Dıykanbayeva’dan öğrendiğimize göre, Pantürkizm ve milliyetçilik suçlamasıyla gözaltına alınıp 1938’de 34 yaşında öldürülen ve benzer sebeplerle […]

Kani Karaca kimdir?

Klâsik Türk mûsıkîsinin en güçlü ve mütebahhir icrâcılarından; naathan, mevlidhan, gazelhan Kâni Karaca Adana’da dünyâya gelmiş ve çok küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir. İlk hocası, aynı […]

Yılmaz Öztuna kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir?

Târihçi, müzikolog, gazeteci ve siyâsetçi kimliklerinin her birinde ortaya koyduğu eser ve çalışmalarıyla temâyüz etmiş olan Yılmaz Öztuna, İstanbul Vezneciler’deki Nuri Paşa Konağı’nda, klâsik Osmanlı […]

Aşık Reyhani kimdir, hayatı ve eserleri nelerdir?

Türk âşık edebiyâtının mühim isimlerinden, asıl adı Yaşar Yılmaz olan ve Dertli, Mâhirî gibi mahlasları kullandıktan sonra Reyhânî mahlasını, ustası olarak kabûl ettiği Bayburtlu Hicrânî’nin […]

Kani Karaca kimdir?

Klâsik Türk mûsıkîsinin en güçlü ve mütebahhir icrâcılarından; naathan, mevlidhan, gazelhan Kâni Karaca Adana’da dünyâya gelmiş ve çok küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir. İlk hocası, aynı […]

Rüyada avret yeri görmek

Rüyada elbisesinin açılıp edep yerinin görülmesi, hayasızlığa işarettir. Rüyada avret yerinin açık olduğunu ve bundan da utanmadığını, kendisine hiç bakan kimse bulunmadığını görmek, içinde yüzdüğü […]

Rüyada avize görmek

Rüyada yanar halde avize görmek veya avize yakmak, hayra alâmettir. Avizenin kendi kendine söndüğünü görmek, ecelin yaklaştığının işaretidir. Avize satın aldığını görmek, yeni bir işe […]