İslam Tarihi - Siyer

Edebiyat Tarihi ile Siyer Kaynakları İlişkisi

Edebiyat Tarihi son birkaç asır önce kavram haline gelen bir ifadedir. Edebiyat Tarihi, bir milletin tarih içerisinde edebî eserlerini ele alır. Bu eserlerin özelliklerini ve […]
İslam Tarihi - Siyer

Kaynaklar Açısından Siyeri Nebi’nin Arap Dili ve Edebiyatı ile İlişkisi

Siyer’in geçmişten günümüze kaynaklarına baktığımızda, hemen hemen hepsinin Arap Dili ve Edebiyatı’nın da bir şekilde kaynağı olduğu görülür. Bu durum ya, Arap Dili ve Edebiyatı’nı […]
İslam Tarihi - Siyer

Konu Açısından Siyeri Nebi’nin Arap Dili ve Edebiyatı ile İlişkisi

Taine’nin “Her asrın ve milletin edebiyatı, kendi tabiî ve sosyal çevresinin ürünüdür”, ifadesi özellikle İslâm öncesi dönemin Arapları için oldukça yerinde bir ifadedir. Araplar, “Kuşkusuz […]
ramazan

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? 2020

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Ramazan Bayramı 24 […]