12 imam nedir? On iki imam kimlerdir? 12 İmam anlamı ve inancı nedir?

Şia mezheplerinden Caferiye veya İsnaaşeriye’ye göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve idare eden on iki önder, rehber. Şiilerin inancına göre on iki imamın görevi Hz. Muhammed’in çağrısını sürdürmek, insanların dünya ve ahiret hayatlarını düzenlemektir. İmamlara itaat etmek ve onlara gerektiğinde yardım etmek şarttır. Şiilerce kabul edilen On İki İmam şunlardır:

Ali b. Ebi Talip (ö. 40/661)

Hasan b. Ali (ö. 50/670)

Hüseyin b. Ali (ö. 61/680)

Ali Zeynel Abidin b. Hüseyin (ö. 94/712)

Muhammed elBakır (ö. 114/733)

Cafer esSadık (ö. 148/765)

Musa elKâzım (ö. 183/799)

Ali erRıza (ö. 203/818)

Muhammed elCevad (ö. 220/835)

Ali elHadi (ö. 254/868)

Hasan elAskerî (ö. 260/874)

Muhammed elMehdi (ö.?)