amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ahi Bedreddin Mahmud Zaviyesi

XVI. yüzyılda Kayseri’nin iktisadî ve ticarî hayatında rol oynayan ve şehirde kadılık yapmış olan Bedreddin Mahmud tarafından kendi adına zaviyenin kurulduğu anlaşılmaktadır. 966 (1559) tarihli vakfiyede şehirde çok sayıda dükkân, zaviye vakfının akarları arasındaydı. 1584 tarihli tahrirde ise Kayseri’de Ahi Bedreddin Mahmud isimli zaviye mevcuttu. Şehrin kadısının Ahi unvanını taşıması ve ekonomik ve sosyal yapısını … Devamını oku…

Ahi Bedreddin Gühertaş kimdir?

Ahi teşkilatına mensup olan Bedreddin Gühertaş, I. Alâeddin Keykubad’ın Tokat’ta meliklik döneminde atabeyi, saltanatı döneminde (1220-1237) de saygın emîrlerinden biri idi. 1231 yılında Sultan Keykubad tarafından kale dizdarı olarak Afyonkarahisar’a gönderilen Gühertaş, II. İzzeddin Keykâuvus’un emriyle Emîr-i Silahdârlık görevine getirildi. Sultanülulema Bahaeddin Veled ile Ahi Bedreddin Gühertaş’ın birbirlerini tanıdığı, hatta bu tanışmanın Lârende’de ikamet ettiği … Devamını oku…

Ahi Bayram Bey Zaviyesi

Menteşe Beyliği ve Osmanlı döneminde kaza merkezi olup bugün köy haline gelmiş olan Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Eskiçine köyünde bulunmaktaydı. Osmanlı dönemi kayıtlarında vergilerden muaf olarak kaydedilmiş olması, zaviyenin Menteşe Beyliği döneminden intikal ettiğine işaret etmektedir. XVI. yüzyılın başlarında zaviyenin yöneticisi olarak Baba Nazar’ın oğlu Hacı Derviş görünmektedir. 1562’de ise zaviyedâr Hüsam adlı kişiydi. Daha … Devamını oku…

Ahi Başara kimdir?

Konya’nın tanınmış Ahilerindendir. Ahi Türk’ün kardeşi ve Hüsameddin Çelebi’nin amcasıdır. Debbağlıkla (dericilikle) uğraşan Ahi Başara’nın adı, Ahi şecerenamelerinde “Büyük Ahi” diye geçer. Anadolu’daki Moğol nüfuzu ve baskısı esnasında birçok Ahi ve Türkmen gibi Konya’yı terk etmek zorunda kaldı. Bu sırada Ahi Başara da kendisine bağlı diğer Ahi ve Bacılarla beraber Konya’nın 40 km kadar kuzeyinde … Devamını oku…

Ahi Barak Baba kimdir?

Zaviyesi: Amasya’nın Gümüş nahiyesinde 1367 yılında kurulmuş olan Ahi Barak Baba zaviyesi hakkında Osmanlı devri kaynaklarında bilgi yoktur. Hüseyin Hüsameddin, zaviyenin kurucusunun Sühreverdi tarikatı şeyhlerinden Ahi İbrahim-i Basri olduğunu, oğlu Ahi Barak Baba zamanında vakıflarının tanzim edildiğini ve zaviyenin işlerlik kazandığını belirtmektedir. Amasya ili Gümüş kasabasında Cami-i Kebir mahallesi Canikli sokakta bulunmaktadır. Halk arasında Burak … Devamını oku…

Ahi Baba Türbesi

Konya’da Taşra Karaaslan köyünde, Bedreddin Gühertaş Türbesi’nin az ilerisinde, Sultan Selim caddesinde, Ahmet Efendi Camii’nin avlusundadır. Taştan yapılmış türbe daha önce toprak damlı olup tavanı kamışla örtülüydü. Toprak dam çökünce bir hayırsever tarafından 1998’lerde tamir ettirilmiş, Ahi Baba’nın mezar yeri betonla yükseltilerek ortaya çıkartılmıştır. Ahi Baba’nın hüviyeti ile ilgili türbede herhangi bir kitâbe olmamasına rağmen … Devamını oku…

Ahi Baba Mescidi

Aydın vilayetine bağlı İzmir sancağı sınırları içindeki Tire kazasının Fata köyündeydi. XX. yüzyılın başlarında faal durumda idi. Bânisi ve inşa tarihi belli olmayan mescidin küçük bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Mescidte imamlık vazifesini yürüten Mehmed Efendi’nin vefat etmesi üzerine yerine 29 Zilkade 1334 (27 Eylül 1916) tarihinde Hasan Hüseyin Efendi b. Hüseyin’e imamlık beratı verilmişti. Vakfın … Devamını oku…

Ahi Baba Kültür ve Sanat Ocağı

Ahi Baba olarak bilinen Mustafa Karagüllü tarafından 1963 yılında Ahiliğin manevî merkezi Kırşehir’de kuruldu. Halihazırda Ahi Evran külliyesinin yanında Ahi Esnaf Çarşı’sının üçüncü katında yer alır. Dört odalı 100 metrekarelik bir alanı kapsayan ocağın odalarının her biri, kütüphane, geleneksel Kırşehir evi ve sohbet toplantıları için tefriş edilmiştir. Bu mekânın en önemli özelliği, Ahilikle ilgili başta … Devamını oku…

Ahi Baba Hacı Süleyman Cami

Kanuni dönemi (1520-1566) kayıtlarına göre Konya’nın Hoca Habip mahallesindeydi. XVII. yüzyıl ortalarında harap hale geldiği için Ahi Baba Hacı Süleyman tarafından yeniden yaptırılmış, bu sırada minber konarak camiye çevrilmiş, bunun için Ahi Baba Hacı Süleyman Camii adını almıştır. Günümüzde Süleyman Ahi Baba Camii olarak bilinmekte olup mevcut bina 1939’da yaptırılmıştır. Hoca Habib Mescidi vakıflarına dair … Devamını oku…

Ahi Baba kimdir?

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’dan sonra gelen Ahilerin reisine “Ahi Baba” denirdi. Ahi Baba, bir şehirdeki esnaf teşkilatının başındaki en büyük reis idi. Osmanlı döneminde her şehir ve kasabadaki esnafın, kendine has bir yapılanması vardı. Bu bağlamda bir şehir veya kasabadaki her esnaf grubu kendi içinde teşkilatlanır ve her birinin ayrı ayrı reisleri olurdu. Bu reislerin … Devamını oku…