Ay: Mart 2020

Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi

değerlereğitimi

“Okullar girdisi ve çıktısı insan olan kurumlardır. Dolayısıyla okullar insan eliyle insanların eğitildiği böylece insanların/toplumun ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlardır.57 “Okulun amacı sadece öğrencilere bilgi kazandırmak, onları […]

Çocuklarda Gelişim Nedir?

değerlereğitimi

Çocuk söz konusu olduğunda, onun eğitimi için konuşuyorsak öncelikle gelişim özelliklerinin bilinmesi temel ihtiyaçtır. Ancak bu başlık altında sadece gelişim kavramından bahsedeceğimizden ne anlama geldiğini […]

Din Öğretimi Nedir?

değerlereğitimi

Konumuz insan olduğundan, insan için olan bir bütünden, dinden de bahsetmek gerekmektedir. Burada sadece din kelimesinin ne anlama geldiğinden, kullanım yerlerinden ve insan için olan […]

Çocukta İlgi Nedir?

değerlereğitimi

Çalışmamamızın ana unsurunu çocuklar oluşturduğundan, onların duygularının ve tutumlarının oluşmasında etkili olan ilgi konusuna da değinmeden geçmek istemedik. Konumuz için tutum kavramı ne kadar önemliyse, […]

Tutum Nedir?

Tutum Nedir?

Konumuzun kilit noktasını oluşturan diğer bir kavram ise tu-tumdur. Tutum kavramı, bireyin çevresinde gördüğü olgu, olay ve nesnele-re karşı ortaya koyması beklenilen tepkiyi ifade eder. […]

Öğrenme ve Öğretim Nedir?

değerlereğitimi

Eğitim, öğrenme ve öğretme tanımları birbirlerinin tamamlayıcısı olan kavramlardır. Bu kavramlar birbirlerine bir zincirin halkaları gibi bağlıdırlar. Bu kavramları birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Öğrenme, bireyin […]

Öğretmen Nedir?

değerlereğitimi

Eğitim denilince tabii olarak aklımıza toplumumuzda bu işi kendine meslek edinmiş öğretmenlerimiz gelmektedir. Öğretmen: “Eğitimin/insan yetiştirme düzeninin mimar mühendisidir. Öğretmen, uygun özelliklere, yeteneklere sahip olma […]

Eğitim Nedir?

değerlereğitimi

Eğitim, yaşadığımız hayatın tamamlayıcı bir parçasıdır. Konu insanlık olunca, insan hayatını eğitimsiz düşünmek mümkün görülmemektedir. İnsanın hayat hakkında bir düşünceye sahip olması, onun yaşamındaki eğitimin […]

Sema Ne Demek?

Arapça, dinleme, işitme, anlamına bir kelime. Dinlenen ilahinin veya bir müziğin etkisiyle coşup dönme. Semâ’ın pek çok çeşidi vardır. Genel anlamıyla semâ, Hak’tan gelen ve […]

Semahane ne demek?

Semâ yapılan yere semahane denir. Burası daire şeklindedir. Döşemesi, ayağı incitmeyecek düz tahtalarla döşelidir. Semâ’ı izlemek üzere gelen seyircilere mahsus (züvvâr), parmaklıkla ayrılmış bir yer […]

SEMÂ-I RÂH Nedir?

Mevlevi tâbiridir. Kelime Farsça’da yol semâ’ı demektir. Yolda yapılan semâ’a denir. Mevlana, Konya’da Varakçılar Çarşısı’ndan geçerken, Selahaddin Zerkub’un ardarda inen çekicinin sesinden etkilenip yol ortasında […]