Kaan Sarıaydın’dan Kudüs yazısı! Kaan Sarıaydın Mescid-i Aksa ve Statüko!

Filistin’de yaşananlar AB’liğine göre statüko ya saygı gerektirirmiş…

Evet, ortada bir statüko var ama bu statüko İsrail’in değil Türkiye’nin statükosudur! Türk’ün statükosudur! Allah’ın kutsal kitapta beyanıdır Mescid-i Aksa, peygamberimizi misafir eden, müslümanların kutsalı ve Türk’e emanettir statüko… Türkiye bu kutsal değere sahip çıkacaktır, hani bir söz vardır söz ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir…

Tüm dünya bilsin ki statüko Türk’ün statükosudur! Son din hak din Anadolu’nun kadim halkı Türk ile muradını tamamlayacaktır! Avrupa birliği var olan statükoya saygı duyulmalı dedi ya, onlar statükonun İsrail’de olduğunu düşünürler oysa statüko Türkiye’nindir! Sanırım artık İsrail’in Türk’ün tokadını yeme zamanı gelmiştir!…

KAAN SARIAYDIN AÇIKLAMALARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Kaan Sarıaydın Mescid-i Aksa’ya Türk’ün mührü! Kaan Sarıaydın’ın Mescid-i Aksa yazısı!

Türkiye’nin ivedilikle İsrail’e uyarı süresi vermesi gerekiyor!

Bu durum hem inançsal bir gerekliliktir hemde tarihi bir fırsattır!

İsrail böyle bir söylemle karşılaştığında tüm dünyada dengeler tamamen değişicektir! Ortadoğu’da tüm dengeler değişecektir! Bugün İsrail’in olası Türkiye’nin karşısında durma ihtimali yoktur ki, olsa bile Türkiye ile mücadele edecek gücü yoktur! Bir bakıma mesuliyet, bir bakıma tarihi bir fırsattır! Şu an diplomasinin masa altı görüşmeleri yapılmaktadır. İsrail kapana sıkıştırılmış bir tilki şu an ve bu defa klasik her ramazan ayında olan durumlar gibi olmayacağı kesin! Tüm dünya Türkiye’nin hamlelerine kilitlenmiş durumda. Önümüzdeki saatler, günler erken doğum olabilir, olmayabilir de ama bu doğum er geç gerçekleşecek! Er veya geç Türkiye mührünü basacak! Filistin halkına özgürlük getirecek peygamberin mescidi Mescid-i Aksa Türk’ün mührüyle sedasıyla yeniden tanışacaktır…

Filistin devlet yetkililerine de gerekli aktarımın yani kulaklarının çekilmesi gerekliliği unutulmadan tabi..

 

KAAN SARIAYDIN AÇIKLAMALARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici ne iş yapıyor? Ahmet Gemici hayatı ve biyografisi!

AHMET GEMİCİ ” 2001’de Bursa Osmangazi’de doğdu İnegöl’de ikamet etmekte Siyasi Blog yazarı ve mevcut dünya durumu hakkında eleştirel yazıları olan bir politikacı eğitim hayatı ise şöyle  Yenice Ali Şefika ilk öğretim Okulunda okudu. Ortaokulu Ömer Osman Çağlayan Orta Okulunda okudu. Liseyi ise BTSO Şehit Ömer Halisdemir MTAL makine TEKLONOJİSİNDEN bölümünden mezun oldu. Kariyer hayatı ise lise yıllarında Tıkır Makine ve Destek Amortisör fabrikalarında staj yaptı. Savunma sanayi alanında birçok argede projelerinde bulundu, enerji tasarrufu üzerin dede projeler yaptı ve Teknofest alçak irtifa roket yarışmasına katıldı. Bazı firma sponsorları ile Tubitak projelerini hayata geçirdi. BTSO’ya bağlı şirketlerle ortak projeler yapıyor ve gelecekteki gençlerimiz için devlet politikacılarıyla konferanslar ve programlarında aktif rol alıyor. Üniversite hayatı ise Konya Teknik Üniversitesi makine Bölümü ve Anadolu Üniversitesi dış ticaret bölümü okuyor. Aynı zamanda gençlik ve spor bakanlığı gençlik merkezlerinde gönüllü gençlik yapıyor ve 2021 yılı GSB Bursa Temsilci Genç Adayı. Siyasi kariyeri ise AK Parti Osmangazi Gençlik kolları Yönetim Kurulu Üyesi.

Temasta olmak

Email: gemicia17@gmail.com
Skype: Skype.contact
Follow me: Facebook / Twitter / Linkedin /instagram

Emil Özkardeşler kimdir? Emil Özkardeşler kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Emil Özkardeşler biyografisi!

1991, istanbul Şişli Amerikan Hastanesi’nde doğdu. doğduğundan beri kadıköy bağdat caddesi’nde yaşıyor.

Okul Hayatı:
İlkokulu Özel Doğuş/Bilfen/Erenkoy’de – Liseyi Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladı. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi – İnternational Finance okudu.

Çalıştığı Sektör:
kuyumculuk sektöründe e-ticaret ile ilgileniyor,
Co-Founder : demasgold. com

Hobileri ve yaptığı spor dalları:
Lisanslı olarak yaptığı sporlar arasında su topu, masa tenisi ve yüzme var.
dj, futbol, techno music ve burningman var.
(Burningmana 2 kere gitti)
Özellikle gezmeyi seven bir  kişiliğe sahip ve gittiği şehirler; New York – Las Vegas – Los Angeles  Washington – San Fransisco – Havana – Valadero – Panama – Amsterdam – Brugge – Nice – Monaco – Barcelona – Roma – Milano – Florance – Venedik – Budapeşte – Santorini – Mykanos – Rhodos – Atina – Alexandrapol

Üzerindeki farz olan oruç borcunu tutmadan önce ölen kimsenin hükmü nedir?

Bir kimse Ramazandan veya başka bir oruçtan üzerindeki farz olan oruç borcunu tutmadan önce öldüğü zaman ya hastalık, yolculuk ve acizlik gibi hiçbir mazereti olmaksızın borcunu eda edebilme imkanına kavuştuktan sonra ölmüştür veya böyle bir imkanı bulamadan ölmüştür.

Eğer oruç tutma imkanına sahip olmuş ve edasına mani bir mazeretle karşılaşmadan vefat etmişse bu oruç ya onun adak yoluyla kendi kendisine vacip kıldığı oruçtur veya Ramazanın kazası ve keffareti gibi şeriatın aslında vacip (farz) olan bir oruçtur.

Şayet üzerinde borç olarak kalan oruç, adak orucu ise velisi (yakınları) müstehap olarak bunu tutabilirler. Arkasında bir mal bırakmışsa onun namına oruç tutulması vacip olur. Adamak suretiyle vacip olan şeylerin hepsi ölünün adına terekesinden yerine getirilir. Çünkü adamakla vacip olan şeyler aslen vacip olan şeylerden mertebece daha aşağı ve daha hafif oldukları için onlarda niyabet (ve vekalet) caizdir. (Fakat aslen vacip olan şeylerde niyabet ve vekalet caiz değildir. Çeviren) Aslen vacip olan bir şey ise mesela bir kimse oruç borçlusu iken sağlığına kavuşsa ve borcunu tutmadan ölürse onun namına borçlu olduğu gün sayısınca fakirin doyurulması vacip olur. Şeyh Takıyyuddin’e göre onun namına oruç tutulsa da yeterli olur veya bunun kaynağı daha kuvvetlidir.

İkincisi Ramazan içinde hastalanması, bu hastalık sebebiyle orucunu bozması ve bu esnada ölmesi veya uzun bir süre sonra da olsa ölünceye kadar hastalığının devam etmesidir. Bu durumda kendisinin bir ihmali olmadığı için ölünce de onun için oruç fidyesi ödenmesi gerekmez. Çünkü orucu ancak mazeretli olduğu için terketmiştir. Borçlu olduğu oruç keffaret orucu ise hüküm yine aynıdır. (Yani özür sebebiyle ölmeden önce tutamadığı keffaret zimmetten düşer. Çeviren) Vakti belirlenmiş adak orucu ise ve vaktinden önce ölmüşse  mesela zilhicce ayının on gününde oruç tutmayı adasa da Zilkade ayında ölmüş olsa ona hiçbir şey gerekmez, vacipliğin kesinleşeceği zamana ulaşamadığı için kaza edilmez (bu adak onun ölümünden sonra yerine getirilmez.) Şayet adağın vaktini belirlememişse veya vakit olarak belirlemiş fakat ihmali yüzünden vaktinde tutmamışsa onun adına bu orucun kaza edilmesi gerekir. Bir ihmalde bulunmamış fakat oruç tutacağı vakit hastalığına veya benzeri bir mazeretine tesadüf etmişse mezhebin görüşüne göre yine kaza edilir. Çünkü vücup vaktine yetişmiştir.

Sahih olan şudur: Adakla vacip olan şeyin hükmü şeriatın aslıyla vacip olan şeyin hükmü gibidir. Mezhepteki ilk görüşten birisi budur ve mezhebin koyduğu kurala uygundur. Kural şudur: Adakla vacip olan (oruç) şeriatın aslıyla vacip olan (Ramazan orucuy)la aynı hizada yer alır. Sonunda tamamen ona dahil olur. Ondan daha kuvvetli olması ise gerçekten imkansızdır.

Bir adam Ramazan günü eşiyle cima etmek istedi ve cimadan önce bir şeyler yiyerek orucunu bozdu. Sonra da cima etti. Buna keffaret gerekir mi, gerekmez mi? Orucunu mazeretsiz bozan kimseye gereken şey nedir?

Elhamdulillah. Bu meselede alimlerin meşhur iki görüşü vardır.

Birinci görüşe göre keffaret gerekir. Bu görüş Malik, Ahmed ve Ebu Hanife gibi cumhurun (çoğunluğun) görüşüdür.

İkinci görüşe göre keffaret gerekmez. Bu da Şafiî’nin görüşüdür. Bu iki görüşün dayanağı şudur:

Keffaretin sebebi orucu veya sahih bir orucu cima ile veya cima ve diğer şeylerle bozmaktır. Hangi şeylerin orucu bozduğu konusunda mezhepler arasında farklılıklar vardır. Ebu Hanife oruç bozucu cinsten olan şeylerin en kıymetli ve en üstün olanlarını dikkate alırken Malik herhangi bir kayıt koymaksızın mutlak olarak orucu bozan şeyleri dikkate alır. Aralarındaki ihtilaf bir çakıl veya çekirdek veya benzeri bir şeyi yutmakla oruç bozulduğu zaman sözkonusudur. (Yani bunların dışındaki oruç bozucu şeylerin kasten yenilmesinde keffaretin gerekliliğinde aralarında ihtilaf yoktur. Çeviren) Ahmed’den gelen bir rivayete göre hacamatla orucu bozduğu zaman keffaret gerekir, bu da cima ile birlikte orucu bozan diğer şeyler gibidir. (Hanbeli mezhebine göre) yemek, içmek ve benzeri şeylerde keffaret yoktur (keffaret sadece cimadan dolayı gerekir.

Sonra keffaretin gerekli olması için bozulan orucun sahih bir oruç olması şart mıdır, değil midir konusunda ihtilaf ettiler. Şafiîlere ve diğerlerine göre böyle bir şart vardır. Dolayısıyla bir kimse önce yese, sonra cima etse veya niyetsiz olarak sabahlasa, sonra cima etse veya cima etse, keffaretini ödese sonra tekrar cima etse bu kişiye keffaret gerekmez. Çünkü sahih bir orucun içinde cima etmiş değildir.

Mezhebindeki zahir olan görüşünde Ahmed İbn Hanbel ve diğerleri şöyle derler: Hayır, bu ve benzeri şeylerde de keffaret gerekir. Çünkü Ramazan ayında orucu bozucu şeylerden kendisini uzak tutması gerekir. Dolayısıyla bu bir fasit oruçtur. Fasit bir ihrama benzer.

Nitekim hac için ihrama giren kimse ihramını bozduğu zaman, ihram yasaklarından kendisini uzak tutmak suretiyle ihramlılık halini sürdürmesi gerekir. Bu yasaklardan herhangi birini işlediği zaman sahih bir ihramdan dolayı kendisine ne gerekiyorsa aynı şey gerekir. Ramazan orucu kendisine vacip olan kimse de yemek veya cima veya niyetsizlik sebebiyle orucu fasit (geçersiz) olduğu halde o günün kalanında oruçlu kalması vacip olunca oruç yasaklarından kendisini uzak tutması gerekir.

(Herhangi bir sebeple orucu fasit hale gelen bir kimse) oruç yasaklarından herhangi bir şeyi yaptığı zaman sahih bir oruçta kendisine ne gerekiyorsa fasit oruçta da aynı şey gerekir. Her iki durumda da ona keffaret gerekir. Çünkü her iki durumda da Ramazan ayına bir saygısızlık var. Hatta bu durumda saygısızlık daha fazla var. Çünkü ilk olarak orucunu bozmuş olmakla günahkar olmuştur, sonunda iki defa günahkar kimse olmuştur. Dolayısıyla onun için keffaretin vacip olması daha evladır. Bu gibi şeylere keffaret vacip olmasaydı bu herkesin keffaretten kaçmasının/kurtulmasının gerekçesi olurdu ve hiç kimse keffaret ödemezdi.

Çünkü o zaman hiç kimse Ramazanda cima etmek istemez, ancak önce yemek yeme imkanını bulur, sonra cima eder. Hatta bu, onun maksadına ulaşmasında kendisine daha fazla yardımcı olur. Yani sabah kahvaltı yapmadan önce (cima ederse) keffaret gerekir, kahvaltı yaptığı zaman (cima ederlerse) keffaret gerekmez. Bu, şeriatte benzeri görülmemiş çirkin bir hüküm olur.

Günah büyüdükçe cezanın da büyüyeceği akılların ve dinlerin kabul ettiği bir gerçektir. Benzerlik arttıkça ceza da artar. Keffaret, ibadetle ukubetin (cezanın) karışımıdır ve günahları engellemek ve silmek için konulmuştur. Her ne olursa olsun sebebin kuvveti, müsebbebin de kuvvetini gerektirir.

Sonra bir şeyi yemek suretiyle orucu bozmak Ebu Hanife ve Malik’in dediği gibi keffareti gerektiren müstakil bir sebep değildir. En azından müstakil sebebin yardımcısıdır. Halbuki bu, onun hükmünü engellemektedir. Bu, şeriatın esaslarına aykırıdır. Sonra cima eden kimse çoğu defa fiili birleşmeden önce orucunu bozuyor ve bu görüşe göre bununla da kendisinden keffaret düşüyor. Bunun batıl olduğu açıktır.

Bir adam Ramazan günü hanımıyla cima ettiği ve fidye vermeye imkan bulamadığı zaman kendisinden keffaret düşer mi?

İlim adamları bu meselede ihtilaf ettiler. (Ahmed b. Hanbel’in) mezhebine göre bu durumda keffaret düşer. Çünkü Peygamber vesellem Ramazanda cima eden adama: “Bunu ailene yedir de imkan bulduğun zaman öde” demedi. Bilakis sadece “bunu ailene yedir” dedi.

İkinci görüşe göre keffaret düşmez, zimmetinde borç olarak kalır. İmkan bulduğu zaman keffaretini (fidyesini) verir. Daha sonra köle azat etmeye gücü yeterse köle azat eder. İleriki bir zamanda oruç tutmaya gücü yeterse oruçla keffaretini öder. Bu görüşün sahipleri keffaretin zimmete bağlı oluşunu delil getirirler. Zimmete bağlı olan şeyler (yani borçlar) bir güçlükten dolayı düşmezler. Bunlar tıpkı adakların ve yeminlerin keffareti gibidirler. Onlar da düşmezler. Gücü yetinceye ve keffareti ödeyinceye kadar zimmette borç olarak kalırlar.

Gecenin devam ettiğini zannederek şafak doğduğu esnada hanımı ile cima eden, sonra şafağın doğduğunu anlayan adama ne gerekir?

Elhamdulillah. Bu meselede ilim adamlarının üç görüşü vardır:

Birincisi: Bu adama hem kaza, hem keffaret gerekir. Bu, Ahmed İbn Hanbel’in meşhur olan görüşüdür.

İkincisi: Bu adama kaza gerekir. Bu, Ahmed’in mezhebindeki ikinci görüştür. Ebu Hanife, Şafiî ve Malik’in görüşü de budur.

Üçüncüsü: Bu adama kaza da gerekmez, keffaret de gerekmez. Said İbn Cübeyr, Mücahid, el Hasen, İshak, Davud ve onun arkadaşları gibi seleften bir grup ile sonrakilerin görüşü budur. Bunlar diyorlar ki: Şafağın doğmadığını zannederek yiyen bir kimse daha sonra şafağın doğduğunu anlarsa kendisine kaza gerekmez.

Bu görüş en sağlam görüştür ve şeriatın esaslarına, kitap ve sünnetin delaletine uygundur. Bu, Ahmed ve diğerlerinin usulünün kıyasıdır. Çünkü Allah Teala unutan ve hata edenin sorumluluğunu kaldırmıştır. Bu kişi de hata etmiştir. Allah Teala sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayrılıncaya kadar yemeyi mubah kılmıştır. Sahuru geciktirmek de müstehaptır. Kim teşvik edilen ve mubah olan bir şeyi yaparsa kusur işlememiştir. Bu kişi mazeretli olmaya unutandan daha layıktır.