32 farz nedir? 32 farz neler? 32 farz anlamı nedir? 32 farzın hükmü nedir?

Her Müslümanın yerine getirmesi gereken, Kur’anı Kerim ve sünnetten çıkartılan iman, İslam, abdest, gusül, teyemmüm ve namazla ilgili farzlar, emirler. Otuz iki farzın altısı imandan, beşi İslam’dan, dördü abdestten, üçü gusülden, ikisi teyemmümden, on ikisi namazın şartlarından oluşmaktadır. Otuz iki farzın geniş açılımı şu şekildedir:

 İmanın şartları

İmanın şartları altıdır:

 • Allah’a iman.
 • Meleklere iman.
 • Kitaplara iman.
 • Peygamberlere iman.
 • Ahirete iman.
 • Kaza ve kadere iman.

 İslam’ın şartları

İslam’ın şartları beştir:

 • Allah’a ve Peygamberine iman.
 • Namaz kılma.
 • Zekât verme.
 • Oruç tutma.
 1. Abdestin farzları Abdestin şartları dörttür:
 • Yüzü yıkama.
 • Dirseklerle birlikte el ve kolları yıkama.
 • Başı mesh etme.
 • Ayakları, ayak bileklerine kadar yıkama.
 1. Guslün farzları

Guslün şartları üçtür:

 • Ağzı bol su ile yıkama.
 • Burnun içini yıkama.
 • Bütün vücudu tepeden tırnağa kuru yer kalmayacak şekilde yıkama.

 Teyemmümün farzları Teyemmümün şartları ikidir:

 • Niyet etme.
 • Elleri toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki kere vurup, yüzü ve kolları meshetme.

 Namazın farzları

Namazın şartları on ikidir:

Altısı namazın dışında, altısı içindedir. Dışında olanlara şart, içinde olanlara rükün denir.

Namazın dışındaki şartlar şunlardır:

 • Hadesten taharet.
 • Necasetten taharet.
 • Setri avret.
 • İstikbali kıble.

Namazın içindeki şartlar şunlardır:

 • Başlama tekbiri.
 • Kıyam.
 • Kıraat.
 • Rükû.
 • Sücud.