Acı çeken insan intihar edebilir mi? İslam’da hasta ve acı çekenin intihar etmesi nedir?

İntihar, gerekçesi ne olursa olsun, dinimizce yasaklanmış olup, bırakın bir insanın intihar etmesi, ölümü istemesi bile hoş karşılanmamıştır. Çünkü dinimize göre hayatı veren de, sona erdirecek olan da Allah’tır. Allah, “Kendinizi öldürmeyiniz.” emrinden sonra, bilerek haddi aşmanın ve hayatına son vermenin cezasını cehennem olarak belirler.24 Bu âyet her ne kadar genel anlamda adam öldürmeyle ilgili olsa da, insanın kendi hayatını sonlandırmasıyla ilgili de mesaj içerdiği açıktır.

İnsan hayatında iyilik, güzellik, bolluk olduğu gibi; sıkıntı, darlık ve meşakkat de mevcuttur; hayat yeknesak değildir. Bir anlamda iyinin, güzelin kıymeti ve değerinin takdir edilebilmesi için, zıtlarının da var olması zorunludur. İnsan, mutluluğun, neşenin hazzını yaşadığı gibi, sıkıntılar, meşakkatler ve darlıklar karşısında da tahammül etmek ve sabırla mücadele etmekle mükelleftir.

Bu sebeple yaşadığı sıkıntılar karşısında hayattan vazgeçmek yerine, onunla mücadele edebilmenin yollarını aramalıdır. Çünkü insan hayatı gaye ve anlam yüklüdür; ebedî bir hayatı kazanmanın vesilesidir.

Çoğu kere insan, sınırsız arzu ve isteklerine bir sınır koyamamakta, bütün arzu istek ve hedeflerinin birer birer tükendiğini gördükçe de hayatı anlamsız görebilmektedir. Sabır, tahammül, şükür ve kanaat terimleri insanın bu çıkmazı karşısında anahtar rol oynar. İnsanın içinde bulunduğu durumu anlaması, şükredebilmesi ve sıkıntılara da sabırla tahammül edilebilmesi insan için huzur vericidir. Çünkü sınırlı bir insanın, sınırsız arzu ve isteklerini karşılayabilmesi ve tatmin edebilmesi mümkün görünmüyor. Onun için, her türlü isteğin tam ve kâmil anlamda karşılık bulacağı ebedî bir hayat söz konusudur.

Ayrıca dinimize göre insan, hayatta karşılaştığı sıkıntıları birer imtihan olarak görebilmeli ve sabırla karşı durabilmelidir. Çünkü belâ ve musibetlere karşı sabırla karşı koyabilmenin de bir değeri ve karşılığı bulunmaktadır.

Bu durumda, hastalık ya da sıkıntılara mâruz kalan birinin intihar etmesi câiz değildir. İnsan, düşman saldırısına ve ezasına mâruz kalacağını bilse bile, kendini öldürmek yerine sıkıntıya karşı tahammül etmesi ve sabırla mücadele etmesi gerekir. Çünkü bilerek hayatına son vermek büyük günahlardan biridir.