Adalet ne demek? Adalet anlamı nedir? İslam’da adalet nedir?

Doğruluk, eşitlik, denklik, aşırılıktan uzak ve dengeli olma, her şeye hakkını verme.  Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka uygunluk. Her şeyin olması gerektiği yerde bulunması, insaf. “Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Ahlaksızlığı, çirkin şeyleri ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Kur’anı Kerim 16/90)  Dinen zararlı olan şeylerden kaçınmak suretiyle hak olan yolda dosdoğru bir biçimde devam etme.  Kanunları eşitlik ilkesine göre uygulama, herkesin kanun karşısında eşit tutulmasını sağlama. “Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle karar vermenizi emreder…” (Kur’anı Kerim 4/58)  Dengeli bir kişilik ve ahlaka sahip olma, aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını verme. “Allah, adaletli olanları sever…” (Kur’anı Kerim 49/9)  Allah’ın yaratmış olduğu evrende onun istekleri doğrultusunda hareket etme.Adaletli olun. Çünkü takvaya en uygun olan adil olmaktır…” (Kur’anı Kerim 5/8)  Haklıya hakkını verip suçluyu da işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırma.