Adetliyen ilişkiye girilir mi? Adetli kadının cinselliği nasıl olmalı? Adetliyken ilişkiye girmek günah mı?

Ayetten de görüldüğü gibi adet dönemlerinde eşler ile cinsel ilişkide bulunmak yasaklanmıştır. Adet dönemi ile ilgili ayetlerde geçen tek yasak cinsel ilişkiye girilmesi yasağıdır. Bunun dışında adetli kadınların namaz kılamayacağı, oruç tutamayacağı, Kur’ân okuyamayacağı ve mescitlere giremeyeceği gibi inanç ve uygulamalar Kur’ân da yer almaz. Açıkçası bu durum peygamberimizden sonraki dönemlerde ortaya çıkarılmış mezhepsel inanç ve uygulamalara dayanmaktadır. Şayet adet dönemindeki kadınların yukarıda sayılan şeylerden herhangi birini ya da tamamını yapması yasak olsaydı, aynen bu dönemlerinde kadınlarla cinsel ilişkiye girmenin yasak olduğunun beyan edilmesi ya da “Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın” (4/43) ayetindeki gibi

“Adetli kadınlar namaza yaklaşmasın” gibi bir ifadeyle bu konudaki yasak bildirilirdi. Oysaki hiç bir ayette böyle bir yasak bildirilmemiştir. Kur’ân’da dayanağı bulunmayan bir uygulamanın adeta farzlaştırılarak Allah adına hüküm haline getirilmesi ve bu sebeple söz konusu dönemlerinde kadınların Allah’ın emretmiş olduğu ibadetlerden uzaklaştırılmaları çok büyük bir suçtur. Ayette de ifade edildiği gibi adet hali kadın için bir eza yani rahatsızlık ve zorluktur. Ancak çok ileri safhadaki istisnai durumlar dışında ibadetlerin yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde kadınlardan ayrılın ve temizlenmelerine kadar onlara (cinsel anlamda) yaklaşmayın.

Bakara Suresi Ayet 222