Ahbar ne demek? Ahbar anlamı nedir?

Haberler.  Âlimler, din büyükleri, üstün kimseler. “Rabbanilerin ve ahbarın onları günah söz söylemekten, haram yemekten sakındırmaları gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.” (Kur’anı Kerim 5/63)  Yahudiliği ve onun kutsal kitab ı Tevrat’ı bilen, Yahudi dinini öğreten ve ortaya çıkan problemleri çözen din adamları, hahamlar. “Yahudiler ve Hristiyanlar ahbarı, rahiplerini, bir de Meryem oğlu İsa’yı Allah’la beraber rableri olarak gördüler. Oysa tek tanrıdan başkasına kulluk etmekle emrolunmuş değillerdi.” (Kur’anı Kerim 9/31)