amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ahi Çoban kimdir?

Konya’nın ileri gelen Ahilerinden idi. Ahmed Eflâkî’nin (ö. 1360) eserinde, Ahi Kayser’in oğlu olduğu, Mevlâna Celâleddin Rumi (ö. 1273) zamanında yaşadığı ve soyunun Hüsameddin Çelebi’nin (ö. 1284) babası Ahi Türk (Ahi Muhammed Urmevî) ile Ahi Başara’nın büyük babalarına ulaştığı kaydedilir. Mevlâna’nın muhiblerinden olan Ahi Çoban, Sultan Veled Divanı’nda babasıyla birlikte övülür. Bazı araştırmalarda onun dellak olduğu ifade edilir.

Ahilik Ansiklopedisi

Umut Güner Kimdir