Ahit ne demek? Ahit anlamı nedir? Ahitleşmek nedir?

Söz verme, ant, yemin. “Vermiş olduğunuz ahitleri yerine getiriniz. Çünkü insan ahitlerinden sorumludur.” (Kur’an ı Kerim 17/34)  Taahhüt, sözleşme, mukavele, misak. “Eyinsanoğlu! Ben sizden şeytana tapınmayın diye ahit almadım mı?” (Kur’an

Kerim 36/60) İnsanın başkasına verdiği güvence. “Anlaşma yaptığınız zaman Allah’ın ahdini tam yerine getirin (verdiğiniz sözü tutun).” (Kur’anı Kerim 16/91)  Bir şeyi her durumda koruyup gereğini yerine getirme.  Bir şeyin yerine getirilmesini emretme, talimat verme, anlaşma yapma.  İnsanın Allah’tan başka tanrı tanımayacağına dair Allah’a kesin söz vermesi, Allah’ın da bu konuda insandan kesin söz alması. Karşılıklı sözleşme, kalubela. “Gerçek anlamda mümin olanlar ahitlerini ve emanetlerini (korumayı) gözetirler.” (Kur’anı Kerim 70/32)