amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ailede Çocuğun Eğitim Nedir?

Ailede eğitim konusuna geçmeden önce öncelikle ailenin tanımını yapmak yerinde olur. Aile, kan bağıyla birbirine bağlılıkları bulunan, aralarında toplum tarafından belirlenmiş haklara ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumu ifade eder. İnsanların, kişiliklerinin temelini oluşturan davranışların kazanılmasında ailenin ve aile ortamının etkisi büyüktür. Çocuklar, küçük yaşlarında anne babalarını ve ailede sevdikleri ve kendilerine yakın buldukları büyüklerini taklit ederek onlarla özdeşleşmeye başlar. Çocuklar, ailesiyle yaşadığı süreç boyunca, ailenin temel davranış kalıplarını ve değerlerini öğrenir ve davranışlarını bunlara göre şekillendirirler.33 Ailede öğrenilen davranışlar bireyin yaşamında kalıcıdır, kolay kolay unutulamaz. Bu nedenle ailede verilen eğitim konusunda oldukça hassas davranmak önem arz etmektedir.

Aile en büyük eğitim kurumlarından biridir. Çünkü çocuk, din, ahlak dil ve kültürle ilgili olan davranışları, ilk olarak dünyaya geldiği andan itibaren içinde bulunduğu ve onun için önemli bir kurum olan ailede öğrenir. Görüldüğü gibi aile rastgele oluşturulan bir birliktelik değildir. İnsanın üretim yeri oluşu yanında, bir soyluluğu ve kutsallığı da vardır. Aynı zamanda aile ile çocuğun ilerideki hayat başarısı arasında da önemli bir ilişki vardır. Mesela, başarılı insanların hayatlarına bakıldığı zaman; bu insanların daha çok sorumluluğunu yerine getiren ailelerde yetiştiği dikkat çeker.34 Ailenin etkisi birey üzerinde yaşamı boyunca sürekli devam eder. Dikkat çekilmesi gereken bir husus da ailede eğitim, okul başladıktan sonra da devam eden bir süreçtir. Okula başlayan çocuğun eğitimi aile ve okulda bulunan öğretmen tarafından ortaklaşa yürütülür. Yine bazı aileler tarafından yanlış algılanan bir durum da çocuk okula başladıktan sonra üzerine düşen görevlerin hafiflediğini düşünürler ve çocuğun eğitimini okula ve öğretmene yüklerler. Bu durum oldukça tehlikelidir ve dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Arzu Doğan

SAMER

Umut Güner Kimdir