Allaha din öğretmek nedir? Allaha din öğretmek ayeti nedir? İslam’da Allaha din öğretmek hükmü nedir?

Ayetten de açık bir şekilde görüldüğü gibi dinin tek sahibi yüce Allah’tır. Kula düşen ise dini emir ve yasakları uygulayarak Allah’a olan teslimiyetini ifade etmektir. Kur’ân’daki ayetlerden tarih boyunca Allah tarafından gönderilen dini buyruklara karşı çeşitli eleştiri ve değişiklikler yapmaya kalkan ve dini gönderildiği saf şeklinden uzaklaştırarak çeşitli insani inanç ve kabuller ile karıştıran insanların var olduğunu öğrenmekteyiz. Bazı insanlar Allah’ın insanlara doğru yola iletici bir rehber olarak indirdiği hükümleri beğenmeyerek “bu şöyle, diğeri böyle olmalı değil miydi?” şeklinde soru ve öneriler ile Allah’a akıl vermeye ve bir anlamda Allah’tan geleni Allah’a öğretmeye kalkmaktadırlar. Dinin hükümleri açık ve nettir. Yüce Allah buyruklarını sadece belirli seviyedeki kesimlerin anlayabileceği şekilde değil tüm insanları kuşatacak bir anlaşılırlıkta bildirmiştir. Bu yüzden dini hükümler karşısında anlamsız spekülasyonlara girmekten kaçınmak ve bizi yaratanın her şeyi bizden daha iyi bildiğine teslim olmak gerekmektedir.

De ki: Siz Allah’a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysaki Allah, gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir. Allah her şeyi çok iyi bilmektedir.

Hucurat Suresi Ayet 16