Allaha iftira etmek nedir? Allaha atılan iftiranın hükmü nedir? Kuran’da ve İslam’da Allaha iftira atmak!

Allah’a iftira etmek, hakkında açık bir hüküm göndermemesine rağmen Allah adına hükümde bulunmak, helali haram, haramı helal kılmak ve dini olmayan şeyleri dinselleştirmek gibi yollarla yapılır. Ayetlerde bu kişilerin barınaklarının cehennem olacağı (29/68), bu kişilerin zalimler olduğu ve Allah’ın lanetinin zalimler üzerine olduğu (11/18) bildirilmektedir. Yine ayetlerde insanların bir kısmının inananları bölmek ve aralarında fitne çıkarmak için Allah adına yalan sözler uyduracakları, kitapta olmayan şeyleri insanlar kitaptan sansın diye ağızlarını eğip bükecekleri ve bu yalan sözler Allah katından sanılsın diye Allah hakkında yalan söyleyecekleri bildirilir (3/78). Kur’ân ayetleri bu gerçeğe dikkat çektiğine göre sadece Allah’a iftira etmekten değil, hakkında bilgi sahibi olmadığımız konularda Allah adına söylenen sözlerin doğruluğunu araştırıp öğrenmeden bu sözlere inanmaktan da sakınmalıyız.

Yalan düzerek Allah’a iftira eden yahut O’nun ayetlerini yalanlayan kişiden daha zalim kim var? Şu bir gerçek ki, suçlular iflah etmezler.

Yunus Suresi Ayet 17