Allah’a inanıp peygamberlerini kabul etmeyen kişi dinden çıkar mı? | Ansiklopedi

Allah’a inanıp peygamberlerini kabul etmeyen kişi dinden çıkar mı?

teravih mukabele ramazan oruç tutmak

Allah, hikmetinin ve lütfunun sonucu olarak kullarına peygamberler göndermiştir. Allah’a iman eden Rabbinin peygamber gönderdiğine de inanır. Kur’an’da, “Allah’ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.” buyuran Yüce Allah, peygamberler gönderdiğini ve insanların onlara iman ettiklerini açıklıyor bizlere. İnsanlar bir elçinin yol göstericiliğine ihtiyaç duyarlar. Kişinin gücünü aşan, yeterli olmadığı konularda elinden tutan ve yolunu aydınlatan peygamberdir. Kişi, Allah’a nasıl ibadet edeceğini, ahiretle ilgili durumları, düşünce ve ahlak yönüyle nasıl yükseleceğini peygamberin öğrettikleriyle bilir. Eğer Allah peygamber göndermeseydi ideal şekilde doğru ve güzeli bulması, faydalı ve zararlıyı ayırt etmesi kolay olmazdı. Çünkü insanlar duygularının etkisi altında kaldıklarında gerçek doğru ile pratik yararı birbirine karıştırabilir ve isabetli karar veremeyebilir.

İnsanın sorumlu tutulabilmesi, yaptıkları karşılığında sevap ve ceza alabilmesi için bilgilendirilmesi gerekir. Böylelikle ahirette, bilmiyordum, peygamber gönderilmedi, diye Allah’a karşı mazeret ileri süremez. Rabbimiz, “Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra, Allah’a karşı tutunacak bir delilleri olmasın…” ayetiyle bu durumu açıklamaktadır. Peygamberler ümmetlerine hem bu dünyada hem de âhirette mutlu olmaları için ihtiyaçları olan prensipleri öğretmiştir.

Allah’a, Peygamber’e ve peygamberin haber verdiği şeylere inanan kimseye mümin denir. İslam dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği esaslardan bir veya birkaçını yahut tamamını inkâr eden kimseye ise kâfir denir. Kişinin kâfir olduğunu gösteren en belirgin özellik, onun dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmesi yahut onları beğenmemesi ve değersiz saymasıdır. Kur’an’da, “Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz, ama bir kısmına inanmayız diyenler­ ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kâfirler bunlardır…” buyrulmaktadır.

O hâlde mümin, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini tasdik eden, kâfir ise hepsini veya bir kısmını inkâr edendir. İman esaslarından birini bile inkâr eden kimseye mümin denilemeyeceğinden, Allah’a inanan fakat peygamberi kabul etmeyen kişi dinden çıkar.