Allaha ve elçisine ihanet etmek nedir? Peygambere ihanet etmenin hüküm nedir?

Allah’a ve elçisine ihanet etmek yüce Allah’ın peygamberimiz aracılığı ile göndermiş olduğu emir ve yasakları önemsemeden yaşamakla olur. Allah’ın insana lütfetmiş olduğu sayısız nimet ve imkâna rağmen ondan istediği sınırlı şey karşısında nankörlük etmek bir anlamda ihaneti de beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte Allah ya da peygamber adına bilip bilmeden söz etmek yani aslı esası olmadan bu Allah’ın sözüdür ya da bu peygamberin sözüdür demek de Allah’a ve elçisine ihanet etmek anlamına gelecektir. Daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde Allah tarafından tarih boyunca gönderilen tüm elçiler ve kitaplar için de bu ihanet yasağını düşünmek mümkündür. Kur’ân’dan öğrendiğimize göre bazı topluluklar kendilerine gönderilen peygamberleri öldürmüş, kimine eziyette bulunmuş çoğu zamanda yalanlayarak hak elçilerine karşı çıkmışlardır. Kendilerini doğruya iletmek üzere gönderilen kutsal kitaplarda tahrifatlar yapmış, Allah’ın ve elçilerinin sözlerini değiştirme yoluna giderek dini anlaşılması ve yaşanılması güç bir hale sokmuşlardır. İşte tüm bunlar ve benzerleri Allah’a ve elçilerine yönelik yapılan ihanetleri temsil etmekte, tüm müslümanlar için de ibret ve örnek teşkil etmektedirler.

Ey inananlar, Allah’a ve elçisine ihanet etmeyin.

Enfal Suresi Ayet 27