Allah'ı görebilir miyim? Allah'ı nasıl duyabilirim? Allahı görüp işitmek mümkün mü? | Ansiklopedi

Allah’ı görebilir miyim? Allah’ı nasıl duyabilirim? Allahı görüp işitmek mümkün mü?

din kuran islam diyanet

Bir yerde, bir mekânda bulunmak yaratılmışlara ait bir özelliktir. Rabbimiz ise yaratılmış bir varlık değildir. Yarattığı âlemde Allah’a bir yer, bir konum atfetmek doğru bir yaklaşım olmaz. Allah herkesin ve her şeyin yaratıcısıdır ve Rabbimizin zâtı, bütün düşündüklerimizin ötesindedir.

Dünyada göremediğimiz pek çok şey var. Bu, onların yok oluşundan değil, gözlerimizin onları görme yeteneğine sahip olamayışındandır. Yüce Allah’ı doğrudan doğruya duyularımızla idrak etmemiz mümkün değildir. Rabbimiz bunu Kur’anı Kerim’de “Gözler O’nu idrak edemez, hâlbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır.16 ayetiyle açıklamıştır. Biz O’nu göremesek de Rabbimiz, güneşin ısısı ve ışığıyla her yere nüfuz etmesi gibi isim ve sıfatlarının tecellisiyle her yerdedir.