Allah’ın Peygamberimizi alemlere rahmet olarak göndermesi ne demektir? Alemlere rahmet nedir? | Ansiklopedi

Allah’ın Peygamberimizi alemlere rahmet olarak göndermesi ne demektir? Alemlere rahmet nedir?

ramadan niyet sahur ibadet

Peygamber göndermek Allah için zorunlu değildir. Ancak buna rağmen peygamberler göndermiştir. Allah’ın peygamber göndermesi O’nun rahmetinin eserinden başka bir şey değildir. İnsan bilgi üretebilir ama bu özelliği sınırlıdır. Üstelik ömrü de oldukça kısadır. Bu sınırlı varlığın geniş varlık perspektifini tam anlamıyla idrak edip pratik ve teorik problemlerine yorum getirmesi oldukça zordur. Bu anlamda insana rehberlik eden peygamberlerin gönderilmesi kelimenin tam anlamıyla Allah’ın bir rahmeti ve lütfudur.

Rahmetinin bir eseri olarak peygamberler gönderen Rabbimiz, son peygamber Hz. Muhammed’i (s.a.s.) “âlemlere rahmet olarak” göndermiştir. Çünkü Peygamberimiz sadece belli bir topluluğa değil bütün insanlığa gönderilmiştir. Peygamberimiz vasıtasıyla bütün insanlık dünya ve ahiret saadetini sağlayacak ilahî vahye ulaşmıştır.