amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Amerika Tarihi İle İlgili Okuma Listesi ve Önerileri – ABD Tarihi Bibliyografyası

Ahlstrom, Sydney E.

Amerikan Halkının Dinsel Tarihi,

Yale University Press, 1972

 

Albanese, Catherine

Amerika: Dinler ve Din,

Wadsworth Publishing Co., 1992

 

Allen, Frederick L.

Büyük Değişiklik: Amerika Kendini Dönüştürüyor, 1900-1950,

Harper & Row, 1986

 

Ambrose, Stephen E.

Eisenhower (2 cilt)

Cilt 1: Asker, Orgeneral, Seçilmiş Başkan, 1890-1952

Cilt 2: Başkan,

Simon & Schuster, 1985

 

Ambrose, Stephen E.

Küreselleşmeye Yükseliş: 1938’den Beri Amerikan Dış Politikası, (Değiştirilmiş 6. baskı),

Viking Penguin, 1991

 

Ashworth, John

Çiftçiler ve Asiller: Amerika Birleşik Devletleri’nde Parti Siyasal İdeolojisi, 1837-1846,

Cambridge University Press, 1987

 

Badger, Anthony

Yeni Düzen: Bunalım Yılları, 1933-1940

Hill & Wang, 1989

 

Bailyn, Bernard

Devrimin Yüzleri: Amerikan Bağımsızlık Savaşında Kişilikler ve Temalar,

Random House, Inc., 1992

 

Bailyn, Bernard

Amerikan Devriminin İdeolojik Kökenleri,

Harvard University Press, 1967

 

Bailyn, Bernard, Robert Dellek, David B. Davis, David H. Donald, John L. Thomas ve Gordon S. Wood

Büyük Cumhuriyet: Amerikan Halkının Tarihi (2 cilt), (3.baskı),

D.C.Heath Co., 1985

 

Banner, Lois W.

Elizabeth Cady Stanton: Bir Kadın Hakları Radikali,

Scott Foresman, 1987

 

Beisner, Robert L.

Eski Diplomasiden Yeniye, 1865-1900, (2.baskı),

Harlan Davidson, 1986

 

Berlin, Ira

Sahipsiz Köleler: İç Savaş Öncesi Güney’de  Özgür Zenciler,

New Press NY, 1992

 

Billington, Ray A.

Uzakbatı Sınırı, 1830-1860,

HarperCollins, 1962

 

Blum, John Morton

İlerici Başkanlar:  Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson,

W.W.Norton & Co., Inc., 1982

 

Blum, John Morton

V Zafer Demekti: İkinci Dünya Savaşı Sırasında Politika ve Amerikan Kültürü,

Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1977

 

Blumenthal, Sidney ve Thomas Edsall

Reagan Mirası: Sürüklenen Bir Ülke,

Pantheon Books, 1988

 

Bodnar, John

Nakledilenler: Kentsel Amerika’daki Göçmenlerin Tarihi,

Indiana University Press, 1985

 

Boorstin, Daniel J.

Amerikalılar (3 cilt):

Cilt 1: Koloni Deneyimi

Cilt 2: Demokratik Deneyim

Cilt 3: Ulusal Deneyim,

Random House, Inc., 1975

 

Bowen, Catherine Drinker

Philadelphia’da Mucize: Kurucu (Anayasal) Meclis’in Öyküsü,

Little, Brown & Co., 1986

 

Boyer, Paul ve Steven Nissenbaum

Mecnun Salem: Büyücülüğün Toplumsal Kökenleri,

Harvard University Press, 1974

 

Branch, Taylor

Suları Ayırmak: King Yıllarında Amerika, 1954-1963

Simon & Schuster, 1989

 

Bridenbaugh, Carl

Jamestown, 1544-1699,

Oxford University Press, 1980

 

Brodie, Fawn M.

Richard Nixon: Karakterinin Biçimlenmesi,

Harvard University Press, 1983

 

Brown, Dee

Yüreğimi Yaralı Diz’de Gömün: Amerikan Batısı’na İlişkin Bir Kızılderili Tarihi,

Henry Holt & Co., 1991

 

Burner, David

John F. Kennedy ve Yeni Bir Kuşak,

Scott Foresman & Co., 1988

 

Cannon, Lou

Başkan Reagan: Bir Yaşam Boyu Süren Rol,

Simon & Schuster, 1992

 

Chafe, William H.

Bitmemiş Gezi: 2. Dünya Savaşı’ndan Beri Amerika (2. baskı),

Oxford University Press, 1991

 

Chase, Gilbert

Amerika’nın Müziği: Pilgrimler’den Günümüze (değiştirilmiş 3. baskı),

University of Illinois Press, 1987

 

Cochran, Thomas C.

Değişiklik Sınırları: Amerika’da İlk Endüstrileşme,

Oxford University Press, 1981

 

Cott, Nancy F.

Modern Feminizmin Kökleşmesi,

Yale University Press, 1987

 

Craven, Wayne ve Rihard Martin

Amerikan Sanatının İkiyüz Yılı: Munson-Williams Proctor Enstitüsü,

University of Washington Press, 1987

 

Craven, Wesley F.

On Yedinci Yüzyılda Güney Kolonileri, 1607-1689,

Louisiana State University Press, 1949

 

Dallek, Robert

Franklin D. Roosevelt ve Amerikan Dış Politikası, 1932-1945,

Oxford University Press, 1979

 

Dangerfield, George

Amerikan Milliyetçiliğinin Uyanışı, 1815-1828,

HarperCollins, 1965

 

Degler, Carl N.

Geçmişimizden: Modern Amerika’ya Biçim Veren Güçler, (3.baskı),

Harper & Row, 1984

 

Deloria, Vine Jr.

Yirminci Yüzyılda Amerikan Kızılderili Politikası,

University of Oklahoma Press, 1992

 

De Tocqueville, Alexis (editörler Thomas Bender ve diğerleri)

Amerika’da Demokrasi,

McGraw-Hill, Inc., 1981

 

De Voto, Bernard, editör

Lewis ve Clark’ın Günceleri,

Houghton Mifflin, 1973

 

Diggins, John P.

Onurlu Yıllar: Savaşta ve Barışta Amerika, 1941-1960,

W.W.Norton & Co., Inc., 1989

 

Dinnerstein, Leonard; Roger Nichols ve David M. Reimers

Yerliler ve Yabancılar: Amerika’da Siyahlar, Kızılderililer ve Göçmenler, (2.baskı),

Oxford University Press, 1990

 

Divine, Robert,

Küba Füze Bunalımı, (değiştirilmiş 2. baskı),

Wiener Publishing, Inc., 1988

 

Douglass, Frederick

Frederick Douglass’ın Yaşamı ve Zamanı: Tam Otobiyografi,

Macmillan Publishing Co., 1962

 

Draper, Theodore

Çok İnce Bir Çizgi: İran-Kontra Olayı, (değiştirilmiş baskı),

Simon & Schuster, 1992

 

DuBois, Ellen C.

Feminizm ve Oy Kullanma Hakkı: Amerika’da Bağımsız Kadın Hareketinin Ortaya çıkışı, 1848-1869,

Cornell University Press, 1978

 

DuBois, W.E.B.

Amerika’da Siyahların Yeniden Yapılanması, 1860-1880,

Macmillan Publishing Co., 1992

 

Durham, Philip ve Everett L. Jones

Zenci Kovboylar,

University of Nebraska Press, 1983

 

Fearon, Peter

Savaş, Gönenç ve Bunalım: A.B.D. Ekonomisi, 1917-1945,

University Press of Kansas, 1988

 

Ferrell, Robert H.

Harry S. Truman ve Modern Amerikan Başkanlığı,

Scott Foresman, 1987

 

Ferrell, Robert H.

Woodrow Wilson ve 1.Dünya Savaşı, 1917-1921,

HarperCollins, 1986

 

Fitzgerald, Frances

Gölde Yangın: Vietnam’da Vietnamlılar ve Amerikalılar,

Random House, Inc., 1989

 

Flexner, Eleanor

Çaba Yüzyılı: Amerika Birleşik Devletleri’nde Kadın Hakları Hareketi, (değiştirilmiş baskı),

Belknap Press, 1975

 

Flexner, James T.

Washington: Vaz Geçilmez Adam,

New American Library, 1984

 

Foner, Eric

Özgür Toprak, Özgür İşçilik, Özgür İnsanlar: Cumhuriyetçi Parti’nin İç Savaş Öncesi İdeolojisi,

Oxford University Press, 1970

 

Foner, Eric

Yeniden Yapılanma: Amerika’nın Bitmemiş Devrimi, 1863-1877,

HarperCollins, 1989

 

Foote, Shelby

İç Savaş: Bir Özet (3 cilt),

Random House, Inc., 1986

 

Franklin, John H. ve Alfred A. Moss Jr.

Kölelikten Özgürlüğe: Zenci Amerikalıların Tarihi, (6. baskı),

Alfred A. Knopf, 1987

 

Frederickson, George M.

Beyaz Beyinde Siyah Görüntü: Afro-Amerikalı Karakteri ve Kaderi Tartışması, 1817-1914,

University Press of New England, 1987

 

Freehling, William W.

Bölünmeye Giden Yol: Ayrılıkçıların Saldırısı, 1776-1854,

Oxford University Press, 1990

 

Freeland, Richard M.

Truman Doktrini ve McCarhty’ciliğin Kökenleri: Dış Politika, İç Politika ve İç Güvenlik, 1946-1948,

New York University Press, 1990

 

Freidel, Frank

Franklin D. Roosevelt:  Kaderle Randevu,

Little, Brown & Co., 1991

 

Fried, Richard M.

Kızıl Karabasan: McCarthy Döneminin Görünümü,

Oxford University Press, 1991

 

Friedman, Lawrence M.

Amerikan Hukuku: Giriş,

W.W.Norton & Co., 1985

 

Galbraith, John Kenneth

1929’daki Büyük Çöküş

Houghton Mifflin, 1988

 

Garrow, David J.

Sabırlı Olmak: Martin Luther King Jr. ve Güneyli Hıristiyan Önderler Konferansı,

Random House, Inc., 1987

 

Genovese, Eugene D.

Yuvarlan Jordon Yuvarlan: Kölelerin Yarattığı Dünya,

Random House, Inc., 1976

 

Goodwin, Doris K.

Lyndon Johnson ve Amerikan Düşü,

St.Martin Press, 1991

 

Graebner, Norman A.

Bir Dünya Gücü Olarak Amerika: Wilson’dan Reagan’a Kadar Gerçekçi Bir Değerlendirme,

Scholarly Resources, Inc., 1984

 

Graham, Otis L. Jr.

Büyük Kampanyalar:  Amerika’da Reform ve Savaş, 1900-1928, (kısaltılmış basım),

Krieger Publishing Co., 1987

 

Greenstein, Fred I. Ve Frank B. Feigert

Amerikan Parti Sistemi ve Amerikan Halkı, (değiştirilmiş 3. baskı),

Prentice-Hall, 1985

 

Halberstam, David

En İyi ve En Parlak,

Fawcett Books, 1993

 

Hamilton, Alexander; James Madison ve John Jay

Federalist Yazılar,

Bantam Books, 1982

 

Handlin, Oscar

Kökünden Sökülenler, (2. baskı),

Little, Brown & o., 1973

 

Herring, John C.

Amerika’nın En Uzun Savaşı: Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam, 1950-1975, (2. baskı),

McGraw-Hill, Inc., 1986

 

Hofstadter, Richard

Reform Çağı: Bryan’dan FDR’ye,

Random House, Inc., 1960

 

Hofstadter, Richard

Bir Parti Sistemi Fikri: Amerika Birleşik Devletleri’nde Yasal Muhalefetin Yükselişi, 1780-1840,

University of California Press, 1969

 

Hogan, Michael J.

Marshall Planı: Amerika, İngiltere ve Batı Avrupa’nın Yeniden Yapılanması, 1947-1952,

Cambridge University Press, 1989

 

Howe, Daniel W.

Amerikalı Whig’lerin Politik Kültürü,

University of Chicago Press, 1984

 

Huggins, Nathan I.

Harlem Rönesansı,

Oxford University Press, 1971

 

Janda, Kenneth;  Jeffrey M. Berry; Jerry Goodman, (editörler)

Demokrasinin Meydan Okuyuşu: Amerika’da Hükümet, (3. baskı),

Houghton Mifflin, 1992

 

Jennings, Francis

Gönenç İmoaratorluğu: Yedi Yıl Savaşı’nda Amerika’daki Taçlar, Koloniler ve Kabileler,

W.W.Norton & Co., Inc., 1990

 

Johannsen, Robert W.

Montezuma’nın Duvarlarına Kadar: Amerikalının Hayalinde Meksika Savaşı,

Oxford University Press, 1984

 

Johnson, Haynes

Tarihte Uyur Gezerlik: Reagan Yılları Boyunca  Amerika,

W.W. Norton & Co., Inc., 1991

 

Jones, Landon

Büyük Beklentiler: Amerika ve Bebek Patlaması Kuşağı,

Ballantine Books, 1986

 

Jordan, Winthrop D.

Siyah Üstüne Beyaz: Amerikalıların Zencilere Karşı Davranışı, 1550-1812,

W.W. Norton & Co., Inc., 1977

 

Karnow, Stanley

Vietnam: Bir Tarih,

Viking Penguin, 1991

 

Keegan, John

İkinci Dünya Savaşı,

Viking Penguin, 1990

 

Kennan, George F.

Amerikan Diplomasisi, 1900-1950,

University of Chicagoı Press, 1985

 

Kerber, Linda K.

Cumhuriyet’in Kadınları: Devrim Amerikası’nda Akıl ve İdeoloji,

W.W. Norton & Co., Inc., 1986

 

Kindleberger, Charles P.

Bunalımdaki Dünya: 1929-1939, (değiştirilmiş baskı),

University of California Press, 1986

 

Kraut, Alan M.

Birbirine Sığınmış Kitleler: Amerikan Toplumunda Göç, 1880-1921,

Harlan Davidson, 1982

 

Kutler, Stanley I.

Watergate Savaşları: Richard Nixon’un Son Bunalımı,

W.W. Norton & Co., Inc., 1992

 

LaFeber, Walter

Amerika, Rusya ve Soğuk Savaş, (4. baskı),

McGraw-Hill, Inc., 1987

 

Lavender, David

Batı Denizine Giden Yol: Lewis ve Clark’ın Kıtayı Geçişleri,

Doubleday, 1990

 

Lincoln, Abraham (Don E. Fehrenbacher, editör)

Söylevler ve Yazılar (2 cilt),

Cilt 1: 1832-1858

Cilt 2: 1859-1864,

Library of America, 1989

 

Link, Arthur S.

Woodrow Wilson ve İlerici Çağı, 1910-1917,

HarperCollins, 1963

 

Livesay, Harold

Andrew Carnegie ve Büyük Şirketlerin Yükselişi,

Scott Foresman, 1987

 

Livesay, Harold

Samuel Gompers ve Amerika’da İşçi Örgütlenmesi,

Scott Foresman, 1987

 

Long, Richard A. ve Eugenia W. Collier (editörler)

Afro-Amerikan Yazıları: Bir Şiir ve Düz Yazı Antolojisi, (2. baskı),

Pennsylvania State Universirty Press, 1985

 

Malone, Dumas

Thomas Jefferson ve Zamanı (6 cilt),

Little, Brown & Co., Inc., 1948-1981

 

Manchester, William

Amerikan Sezar’ı: Douglas Mac Arthur, 1880-1964

Dell Books, 1983

 

Manchester, William

Bir Başkanın Ölümü: Kasım 1963,

HarperCollins, 1988

 

Marable, Manning W.E.B.

Du Bois: Siyah Radikal Demokrat,

McMillan Publishing Co., 1987

 

Marsden, George M.

Din ve Amerikan Kültürü,

Harcourt Brace Jovanovich College Publications, 1990

 

McCullough, David

Truman,

Simon & Schuster, 1992

 

McDonald, Forrest

Alexander Hamilton: Bir Biyografi,

W.W. Norton & Co., Inc., 1982

 

McFarland, Gerald W. (editör)

Bağımsızlar, Ahlak ve Politika, 1884-1920,

University of Massachusetts Press, 1975

 

McPherson, James

Özgürlüğün Savaş Narası:  İç Savaş Dönemi,

Ballantine Books, 1989

 

Miller, John C.

Federalist Dönem, 1789-1800,

HarperCollins, 1963

 

Miller, Perry G.

Transendentalistler: Bir Antoloji,

Harvard University Press, 1950

 

Montgomery, David

İşçi Evinin Düşüşü: İşyeri, Devlet ve Amerikan İşçi Hareketi, 1865-1925,

Cambridge University Press, 1989

 

Morris, Richard B.

Barış Kurucular: Büyük Güçler ve Amerikan Bağımsızlığı,

Northeastern University Press, 1983

 

Murphy, Francis (editör)

Plymouth Çiftliği Hakkında, 1620-1647,

McGraw-Hill, 1981

 

Murray, Charles

Gerileme: Amerikan Toplumsal Politikası, 1950-1980

Basic Books, 1986

 

Nash, Gary B.

Kızıl, Beyaz ve Siyah: Eski Kuzey Amerika Halkı, (3. baskı),

Prentice-Hall, 1991

 

Nash, Gary B. ve diğerleri

Amerikan Halkı: Bir Ulus ve Bir Toplum Yaratma, (2 cilt), (2. baskı),

HarperCollins, 1990

 

Neusatdt, Richard E.

Başkanlığın Gücü: FDR’den Carter’e Önderlik Politikası,

Macmillan Publishing Co., 1980

 

Nevins, Allan

Birlik’in Sıkıntıları (4 cilt),

Macmillan Publishing Co., 1992

 

Oates, Stephen B.

Kimseye Karşı Kötü Niyet Beslemeksizin: Abraham Lincoln’un Yaşamı,

NAL-Dutton, 1978

 

Oates, Stephen B.

Bırakın Borazan Çalsın: Martin Luther King Jr.’nin Yaşamı,

NAL-Dutton, 1983

 

Patrick, Rembert

Jefferson Davis ve Bakanlar Kurulu,

AMS Press, 1944

 

Parrish, Thomas

Roosevelt ve Marshall,

McGraw-Hill Publishing Co., 1989

 

Perkins, George; E. Sculley Bradle Richmond Beatty  ve E. Hudson Long

Edebiyatta Amerikan Geleneği, (7. baskı),

McGraw-Hill, 1989

 

Perman, Michael

Kölelikten Azad ve Yeniden Yapılanma, 1862-1879,

Harlan Davidson, 1987

 

Peterson, Merrill D.

Thomas Jefferson ve Yeni Ulus: Bir Biyografi,

Oxford University Press, 1986

 

Prange, Gordon W.

Şafakta Ağladık: Pearl Harbor’un Anlatılmamış Öyküsü,

Viking Penguin, 1982

 

Quarles, Benjamin

İç Savaşta Zenciler,

Da Capo, 1989

 

Reeves, Thomas C.

Joe McCatrhy’nin Yaşamı ve Zamanı,

Madison Books UPA, 1983

 

Remini, Robert V.

Andrew Jackson,

Harper-Collins, 1969

 

Rodgers, Daniel T.

Endüstri Amerikası’nda İş Ahlakı, 1850-1920,

University of Chicago Press, 1979

 

Royster, Charles

Devrimci Bir Halk Savaşta: Kıta Ordusu ve Amerikan Karakteri, 1775-1783,

W.W. Norton & Co., Inc., 1982

 

Schlesinger, Arthur M. Jr.

Roosevelt Çağı: Yeni Düzen’in Doğuşu,

Houghton Mifflin Co., 1959

 

Schlesinger, Arthur M. Jr.

Eski Düzenin Bunalımı,

Houghton Mifflin Co., 1988

 

Schlesinger, Arthur M. Jr.

Başkaldırma Politikası,

Houghton Mifflin Co., 1988

 

Schlesinger, Arthur M. Jr.

Robert Kennedy ve Zamanı,

Ballantine Books, Inc., 1985

 

Schlesinger, Arthur M. Jr.

Jackson Dönemi,

Little, Brown & Co., 1988

 

Scully, Vincent

Amerikan Mimarisi ve Şehircilik, (düzeltilmiş baskı),

Henry Holt & Co., 1988

 

Sellers, Charles; Henry May ve Neil R. McMillen

Bir Amerikan Tarihi Özeti, ( düzeltilmiş ve derlenmiş 7. baskı),

Ivan R. Dee, 1992

 

Sheehan, Neil

Çarpıcı Bir Yalan: John Paul Vann ve Vietnam’da Amerika,

Random House, Inc., 1989

 

Sitkoff, Harvard

Siyahların Eşitliği İçin Gösterilen Çaba, 1954-1980,

Hill & Wang, 1981

 

Smith, Adam

Kükreyen ‘80’ler,

Summit Books, 1988

 

Stegner, Wallace E.

Zion’un Toplanışı: Mormon Yolunun Öyküsü,

University of Nebraska Press, 1992

 

Stewart, James B.

Kutsal Savaşçılar: Köleliğin Kaldırılması Yandaşları ve Amerika’da Kölelik,

Hill & Wang, 1976

 

Sundquist, James L.

Politika ve Siyasa: Eisenhower, Kennedy ve Johnson Yılları,

Brookings Institution, 1968

 

Thomas, Emory M.

Konfederal Ülke, 1861-1865

HarperCollins, 1981

 

Tindall, George B. ve David E. Shi

Amerika: Kısa Bir Tarih, (3. baskı),

W.W.Norton & Co., Inc., 1992

 

Tindall, George B.

Yeni Güney’in Ortaya Çıkışı, 1913-1945,

Louisiana State University Press, 1967

 

Toffler, Alvin

Gelecekteki Şok,

Bantam Books, 1971

 

Toland, John

Alçaklık,

Doubleday, 1992

 

Trachtenberg, Alan

Amerika’nın Şirketleşmesi: Parlak Çağda Kültür ve Toplum,

Hill & Wang, Inc., 1982

 

Trask, David F.

İspanya İle 1898 Savaşı,

Macmillan Publishing Co., 1981

 

Utley, Jonathan G.

Japonya İle Savaşmak, 1937-1941,

University of Tennessee Press, 1985

 

Utley, Robert M.

Sioux Ulusunun Son Günleri,

Yale University Press, 1963

 

Van Deusen, Glyndon G.

Jackson Dönemi, 1828-1848,

Waveland Press, 1992

 

Van Deusen, Glyndon G.

Henry Clay’ın Yaşamı,

Greenwood Press, 1979

 

Van Doren, Carl

Benjamin Franklin,

Viking Penguin, 1991

 

Viorist, Milton

Sokaklarda Yangın: 1960’larda Amerika,

Simon & Schuster, 1981

 

Walters, Ronald G.

Amerikan Reformcuları, 1815-1860,

Hill & Wang, 1978

 

Washburn, Wilcomb E.

Amerika’daki Kızılderililer,

HarperCollins, 1981

 

White, Theodore H.

Kendini Arayan Amerika:  Başkan’ın Yaratılması, 1956-1980,

Warner Books, 1988

 

Wilkinson, J. Harvie

Brown’dan Bakke’ye: Yüksek Mahkeme ve Okulların Birleştirilmesi, 1954-1978,

Oxford University Press, 1979

 

Wittner, Lawrence S.

Soğuk Savaş Amerikası: Hiroşima’dan  Watergate’ye,

Harcourt Brace

Javanovich College Publications, 1978

 

Wolfe, Tom

Doğru Çaba,

Bantam Books, 1984

 

Woodward, C. Vann

Jim Crow’un Garip Mesleği, (düzeltilmiş 3. baskı),

Oxford University Press, 1974

 

Woodward, Bob ve Carl Barnstein

Başkan’ın Tüm Adamları,

Simon & Schuster, 1987

 

York, Neil L.

Daha Mükemmel Bir Birlik’e Doğru: Anayasa Konusunda Altı İnceleme,

State University of New York Press, 1988

Umut Güner Kimdir