Ashab-ı sebt ne demek? Ashab-ı sebt anlamı nedir?

Cumartesi için uygulanan yasağa uymayan bir grup Yahudi; cumartesi halkı. Hz. Musa’n ın dinine göre, İsrailoğulları ‘sebt’ yani cumartesi günü bütün dünyevi işlerden ve dolayısıyla balık avından da kaçınmakla yükümlüydüler. Bu yasa ğın olduğu gün balıklar sürüler hâlinde suyun yüzüne çık ıp sahile yaklaşmışlardır. Sözü edilen kasabada yaşayan Yahudiler cumartesi günü avlanma yasağına uymadıkları ve kötülü ğü alışkanlık hâline getirdikleri için Allah tarafından çeşitli biçimlerde cezalandırılmışlardır.