Ashabı ress ne demek? Ress kavmi nedir?

Hz. Şuayp’ ın peygamber olarak gönderildiği bir halk; Ress halkı. Ress örülmemiş kuyu, çukur, maden ocağı gibi anlamlara gelir. Ashabıress, Allah’ın birliğ ini inkâr eden putperest bir toplumdur. Bu halkın Yemame, Azerbaycan veya Antakya’da yaşadığı söylenmişse de hiçbiri kesin değ ildir. Peygamber olarak gönderilen Hz. Şuayp’ı yalanlayıp inkârcılıklarında direndikleri için Allah tarafından cezalandırılmışlardır.