Ashabı Şimal ne demek? Ashabı Şimal anlamı nedir?

Kur’an ı Kerim’e göre amel defterleri ahirette sol taraflarından veya arkalarından verilecekler; cehennemlikler. Ashabışimal, yaratılışın başlangıcında (Kalubela) Allah’a vermiş olduklar ı sözü, dünyada bozup kötülüğü bir huy edinerek insanlara kötü davranan ve bundan dolayı ahirette amel defterlerini soldan veya arka taraftan alacak olan kimselerdir. Kur’anı Kerim’e göre; Allah’ı inkâr edenler, ayetleri ve ahireti kabul etmeyenler, Allah’a ibadet etmekten yüz çevirenler, şirk koşanlar Ashabışimal sayılmışlardır. Kur’anı Kerim’de, Ashabışimalin sosyal ve ahlaki durumlarından söz eden birçok ayet vardır. Ashabışimal kimdir, bilir misin? Onlar: İçlerine işleyen bir kaynar su ve ateş içindedirler. Ne serinliğ i ne de faydası olan kara dumandan bir gölgenin altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce (dünya hayatında) varlık içinde şımartılmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki: ‘Biz ve atalarımız öldükten, toprak ve kemik yığını olduktan sonra bir daha mı diriltileceğiz?’ De ki: ‘Öncekiler de sonrakiler de belli bir günün buluşma vaktinde mutlaka toplanacaklardır.” (Kur’anı Kerim 56/4150)