amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Ay Melek kimdir? Ay Melek hayatı ve tarihi!

İbrahim b. Halil b. Mahmud’un kızı ve meşhurlardan olan Şeyh Cemalüddin’in kızıdır. İbn Emil’den ve başka Muhaddislerden Hadîs-i Şerîf dinlemiş olup kendisine İbn Hacer el-Askalânî Hazretleri talebe olmuştur. Aslen Baalbekke’li olduğu halde Şam’da durdu ve 815 tarihinde Rebiülahir ayında vefat etti.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu