cami kilise inançlar dinler tarihi

Ay yarıldı mı? Hz Muhammed ayı ikiye böldü mü? İnşikâku’l-kamer gerçek mi?

Ayın ikiye bölünmesi olayına Kur’ân-ı Kerim’de “Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.” şeklinde temas edilmektedir; ancak bunun, Mekkeli müşriklerin, mûcize göstermesi talebi üzerine Hz. Peygamber tarafından nübüvvetinin delili olarak gerçekleştiğine dair bir açıklama yoktur. Bazı âlimler bu âyetin, kıyametin kopmasından önce ayın yarılacağına işaret ettiğini söylemiştir. Hadis rivayetlerinde ise mûcize talebi üzerine Resûl-i Ekrem’in parmağı ile işaret ederek ayı ikiye böldüğü ve müşriklerin bunu izledikten sonra da inkâr ettikleri belirtilir. Sünnî âlimler bu mûcizenin vuku bulduğuna inanırken bazı Mûtezilî kelâmcıları böyle bir mûcizenin vuku bulduğuna inanmak için mütevâtir rivayetlerin bulunması gerektiğini belirtir.