amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Azad hanım kimdir? İslam tarihinde kadın Azad kimdir?

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s.) tarafından, San’a valisi olan Şehr b. Bazân’ın hanımı ve Firuz Ebû Abdullah ed-Deylemî (r.a.)’nin amcasının oğludur. Asr-ı saadette Yemen’de zuhur ederek Yemen ve Necran’da bir kısım halkı kandırmakla peygamberlik iddiası güden Esved-i  Ansî Zü’l- Himar Abhale b. Avf, San’a’yı zapt edip Şehr b. Bazân’ı öldürüp Hatununu ise azad edip onunla evlenmişti. Bu üzücü haber Resûl-i Ekrem (s.a.s.)’e veda Esved-i Ansi hadisesi Târîh-i el-Kâmil ve İbn Haldûn’da ayrıntılı bir şekilde beyan edilmiştir.

Kays b. Abdi Yağus bunlara ortak olarak Hatun (Azade) yardımıyla Esvedi öldürdüler ve orada ortaya çıkan fitneyi bastırdılar. Bu sevinçli haber Peygamber Efendimiz (s.a.s.) vefat ettiği için kendisine Medine’ye ulaşamadıysa da böyle olacağı Hz. Peygamber tarafından ashâbına haber verilmişti. İsimleri zikredilen Firûz ile Şehr b. Bazân’ın asılları İran’dandı. Bir ara Yemen’e hakim olan Habeşlileri kovup çıkarmak için Kisra tarafından gönderilmiş askerlerin komutanlarındandılar. Yemen’de birleşerek kalmış Zadkan (Mirzalar) sıfatıyla başkalarından günlerini daha rahat geçirirlerdi. Resûl-i Ekrem’e imanla hakiki imtiyazı elde etmişlerdi.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu