amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Azermi Daht kimdir? Azermi Daht hayatı ve tarihi!

İran’ın eski padişahlarından Sasanilere mensup olan Hüsrev Perviz b. Hürmüz’ün kızıdır. Fahri kainat Resûl-i Ekrem (s.a.s.) zamanında İran tahtına çıkıp altı ay padişahlık yaptı. İyi bir idareciydi ve memleketi, vezirleri de kullanmayıp doğrudan doğruya kendisi yönetmişti. Horasan valisi ve İran büyüklerinin en nüfuzlusu olan Ferruh b. Hürmüz kulluğunu sunmak için geldiğinde kendisine aşık olarak onunla evlenmek istemişti.

Azarmî Daht ise Ferruh’un bu kadar cesaretli olmasını kendi azametine münasip görmediğinden bir gece Ferruh’u öldürtmüştü. (Böyle yapan kadın padişahlar sadece Azermî Daht değildir) Bu haber Horasan’a ulaştığında Ferruh’un oğlu Rüstem babasının öcünü almak için askeriyle Azermî Daht’ın üzerine yürüdü ve Medâin şehrini kuşattı. Şehri kontrol altına aldıktan sonra da Azermî’yi türlü türlü işkencelerle öldürttü. İran askerine komutan olarak 15 tarihinde Kadisiye’de Sa’d b. Ebû Vakas (r.a.) komutasında olan müslüman askerleriyle savaşırken öldürülen Rüstem işte bu Rüstemdir. Azermî Daht’ın babası olan Hüsrev Perviz 38 sene hüküm sürüp sefahate mübtela olduğundan tahtından indirildi. Şirin isimli bir kızla aşkı meşhurdur. Bazı kimselerin düşüncesine göre Hatunu olan Rum İmparatoru’nun kızı Meryem’in asıl ismi İran asıllı (Farsça) olmakla Şirin ismi Farsçadan türetilmiştir. Dolayısıyla aşık olduğu Şirin kendi hanımı olur. Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) mektubunu yırtmak bedbahtlığında bulunan Kisra’nın bu Hüsrev perviz olması gerekir. Azarmî Daht’ın ismi bazı yerlerde Arezmî Daht şeklinde bazı nüshalarda ise Ezermî Daht şeklinde yazılmıştır.