amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Bağdat Hatun kimdir? Bağdat Hatun hayatı, kişiliği ve tarihi!

Cengiz neslinden olan Emir çobanın kızıdır. Hüsün ve cemal, akıl ve dirayetiyle meşhur bir kadındı. Bağdat hakimi olan Hasan İlkanı’nın (Emir Şeyh Hasan Kebir) hanımı olduğu halde Cengiz sülalesinden İran’da hüküm süren İlhanlıların Hülagüden sonra dokuzuncu Vusuk hükümdarı olan Sultan Ebû Saîd Han b. Muhammed Hüda Bende b. Argun kendisine aşık olmuştu. Hasan İlkani’den boşatıp kızını nikahlatmak hakkında Ebû Saîd Han tarafından Emir Çoban’a teklif etti ise de Emir Çoban buna razı olmadı. Bu sebepten büyük savaş çıkmış; sonunda Emir Çoban ve oğlu Helu Han öldürülmüşlerdir. Ebû Saîd Han Hasan İlkanı’dan zorla boşattırıp Bağdat Hatun’u aldı. Bağdat Hatun babası ve erkek kardeşinin cenazelerini 728 yılında Mekke-i Mükerreme’ye gönderip hacılar ile cenazeleri aldıktan sonra Medine’ye yollayıp Bâkî’de defn edilmişlerdi. Sultan Ebû Saîd, Bağdat Hatun’u fevkalade sevmiş hatta bütün memleket işini onun tercihine bırakmıştı. 736 yılında Ebû Saîd Han vefat etti. Güya zehir verip öldürdü suçlamasıyla, saltanat tahtına çıkmış olan Arap Han tarafından Bağdat Hatun da idam edildi. Birkaç ay hüküm sürdüğünde Arap Han da başkaları tarafından katledildi. (Bunlara bakarak adam öldürmek ne kadar kolaylaşmış, ne kadar yazık!.)

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu

Umut Güner Kimdir