Rusya

Bahçesaray Han Sarayı – Kırım

Bahçesaray’daki Han Sarayı, Kırım hanlarının eski rezidansı ve Kırım Tatar saray mimarisinin dünyadaki yegâne örneğidir. Han Sarayı, Müslümanların yeryüzündeki cennet bahçesi hakkındaki tahayyüllerinin yeryüzündeki yansıması olarak kabul edilmektedir. Sarayın içinde ağaçların, çiçeklerin ve fıskiyelerin yer aldığı çok sayıda avlu bulunurken ihtişamıyla öne çıkan büyük mimari yapılara yer verilmemiştir. Kırım Hanlığı’nın başkentini “Bahçesaray Çeşmesi” ve “Bahçesaray Sarayı’nın Çeşmesine” şiirlerinde ölümsüzleştiren büyük Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin, 1820 yılında Bahçesaray’ı ziyaret etmiştir.

Rusya’daki 1917 Şubat Devrimi’nden sonra Han Sarayı’nda Türk-Tatar Kültürü Müzesi kurulmuştur. Müzenin ilk koleksiyonunda hanlığın mülkiyetindeki bazı eşyalar, saraya gelen Rus hanedanlık üyeleri için alınan eşyalar, Kırım Tatar dekorasyon ve el işçiliği sanatı eserleri, Kırım dâhil olmak üzere doğu silahı koleksiyonu, Altınordu dönemine ve Kırım Hanlığı’na ait madeni paralardan oluşmaktaydı. 1960’lı yıllarda sarayın tarihi görünümünü restore etmek için büyük çaplı çalışmalar yapılmıştır.