Basiret ne demek? Basiret anlamı nedir?

Görme, idrak etme, kavrama, bir şeyin iç yüzünü bilme, sezgi, gerçeği kavrama, ak ıl, zekâ, bilinç, duyarlılık.  Hakikati fark etme, doğru yolu tanıma, gerçeği yanlıştan ayırma yeteneği. “İmanı olmayanın basireti yoktur.” (İ. H. Bursevi)  Allah’a bilinçli bir biçimde kul olmanın bir sonucu olarak elde edilen hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırma gücü. “De ki: Budur benim yolum. Basiretle hepinizi Allah’a ça ğırıyorum.” (Kur’anı Kerim 12/108)  Bir müminin Allah’ın ayetleri, Hz. Peygamber’in sünneti, sahabelerin örnekliğ i, dini ve akli deliller ışığında kendini, insanları, dünyayı ve ahireti gereğ i gibi tanıması, hayatının her alanında yalnızca Allah’ın rızasını gözeterek amel edip kalbini, zihnini, elini, gözünü ve tüm organlarını kontrol altında tutup hayatı vahiyle anlamlandırması. İnanç ve ibadette ihlaslı olma, yaln ızca Allah’a itaat edip günahları terk etme, İslam’ı en iyi şekilde bilme, topluma Kur’an ı Kerim ile öğüt verip onları her türlü kötülüğe karşı uyarma. “De ki: ‘İnsanları çağırdığım dosdoğruAllah yolu budur. Ben bu yola benimle olanlarla beraber basiretle çağırıyorum. Allah’ı tespih ederim ve ben (hiçbir zaman) müşriklerden olmadım.” (Kur’anı Kerim 12/108)