amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Başkalarının inancına sövmenin hükmü nedir? Başkalarının dinine küfür etmek nedir?

Kur’ân ayetleri insanları yalnız Allah’a kulluk etmeye ve O’na hiç kimseyi ortak koşmamaya çağırmaktadır. Bu çağrı, tüm insanlar için gönderilmiş evrensel bir mesajdır. Ancak buna rağmen insanların bir kısmının çeşitli sebeplerden dolayı bu çağrıya uymayacakları ve atalarından kendilerine kalan geleneksel inançlara bağlı kalmaya devam edecekleri de bir gerçektir. Tektanrıcı üç büyük dinin dışındaki çeşitli inanç ve kabulleri takip eden insanların kendilerine çeşitli ilahlar edindikleri ve bu ilahlara ibadet ederek bir manada kulluk ettiklerini görmekteyiz. İşte ayetler, bu gibi insanların Allah’tan başka taptıklarına sövüp hakaret edilmemesini söylemektedir. Allah tarafından gelen dinlerin hiç birinde baskı ve zorlama yoktur. İnsanlar diledikleri gibi inanmakta serbesttirler. Ayetlerde peygamberimize dahi: “Tebliğ etmek sana, hesapsormak bize düşer.” (13/40) diye buyrulmakta ve din konusunda elçilere ve dolayısıyla inananlara düşen görevin insanları Allah’ın ayetlerinden haberdar etmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden gerek insanların Allah’tan başka tapındıkları ilahlara gerek dinlerine hakaret etmeyerek inançlarına müdahalede bulunmamak ve aynı hakaret ve müdahalenin hak dinlere yapılmasına da fırsat vermemek gerekir.

Allah’tan başka yalvarıpyakardıklarına (taptıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak bilmeksizin Allah’a söverler.

En’am Suresi Ayet 108

Umut Güner Kimdir