Batıl ne demek? Batıl anlamı nedir?

Yok olup giden, gerçek ve doğru olmayan, esassız, boş şey, boşa giden, hükümsüz, gerçeğe aykırı, hikmetsiz, temelsiz, devamsız. “Mallarınızı, aranızda batıl (sebepler) ile yemeyin…” (Kur’anı Kerim 2/188)  Allah’ın peygamberleri aracılığıyla bildirmiş olduğu dine uymayan her türlü inanç, fikir, duygu, kanaat, tutum, davranış. “Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?” (Kur’anı Kerim 3/71)  Kur’anı Kerim’de, geçersiz sayılan amel ve ibadet, çirkin, faydasız ve gayesiz iş, Allah’ın dışında ilah diye tapınılan put, gerçeği örten perde, gerçek bilgiye dayanmayan delil, küfür, haksızlık.“De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Batıl zaten yok olmaya mahkûmdur.” (Kur’anı Kerim 17/81)