Bayram günleri ve diğer dini günler münasebetiyle mescitlerin çeşitli ve rengarenk ışıklarla süslenmesi adet haline gelmiş bulunmaktadır. İslam bu işlere cevaz vermekte midir? Cevaz veriyorsa bunun delili nedir? Veya cevaz vermiyorsa delili nedir?

ramazan oruç iftar sahur

Mescitler Allah’ın evleridir. Yeryüzünün en hayırlı yerleridir. Allah bu yerlerin kelimeyi tevhidle, zikirle ve namazla yüceltilmesine saygınlık kazandırılmasına izin vermiştir. İnsanlar orada dinleriyle ilgili şeyleri öğrenirler, dünya ve ahiretteki saadet ve selametleri için gerekli rehberliği orada bulurlar. Mescitler kirden, pisliklerden, şirk, bid’at, hurafe ve necasetlerden temizlenerek ve oyun, eğlence, gürültü ve patırtıdan, kayıp ilanı gibi şeyler için dahi olsa yüksek seslerle bağırmaktan korunmakla yüceltilirler. Bu tür şeyler şirke götüren vasıtalardır, oralarda Allah’a ibadet edenlerin kafasını meşgul eder ve onların yapılış maksatlarına aykırıdır.

Siretinden ve davranışlarından da anlaşıldığı gibi Peygamber vesellem bunları gözetmiş ve mescitlere nasıl saygı gösterileceği ve onların nasıl mamur hale getirileceği konusunda gösterdiği yoldan gitmeleri ve onu örnek almaları için bunu ümmetine açıklamıştır. Ümmet İslamın sembollerini oralarda yerine getirerek ve bu konuda Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem yolundan giderek mescitleri yüceltebilir. Peygamberin bayramlar ve diğer münasebetlerle mescitleri ışıklandırarak ve çiçeklerle süsleyerek bir saygı şekli örneği verdiği görülmemiştir. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem tarafından kendisinden sonraki nesillerin en hayırlısı olarak nitelendirilen ilk üç neslin içinden çıkan raşit halifelerin ve hidayet yolunun rehberi imamların zamanında da böyle şeyler bilinmemektedir. Halbuki onlar ilk üç asırda insanların öncüsü idiler, büyük servetlere sahiptiler, medeniyetten ve her türlü rengarenk ziynetlerden bolca nasiplerini almışlardı.

Bütün iyilikler Peygamberin hidayetine, onun raşit halifelerinin ve onlardan sonra gelip de onların yolundan giden din önderlerinin hidayetine uymakta mevcuttur. Sonra bayramlar ve diğer dini gün ve geceler münasebetiyle onları süslemek ve saygı göstermek maksadıyla mescitleri, mescitlerin civarını ve minareleri ışıklandırmak, bayraklarla, filamalarla ve çiçeklerle donatmak, kafirlerin kiliselerinde ve sinagoglarında yaptıkları şeylerin benzerini yapmak demektir.

Halbuki Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bayramlarında ve ibadetlerinde kafirlere benzemeyi yasaklamış bulunmaktadır.

Başarı Allah’tandır.

Allah’ın salât ve selamı Peygamberimiz Muhammed’e, onun ailesine ve arkadaşlarına olsun.