ramadan niyet sahur ibadet

Bazı köylülerin yanında fitre olarak verebilecekleri bir yiyecek bulunmuyor. Onların koyun keserek etini fakirlere dağıtmaları caiz olur mu?

Bu doğru olmaz. Çünkü Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem fitreyi yiyecekten bir ölçek olarak farz kılmıştır. Et ölçekle ölçülemez tartılır. İbn Ömer Radıyallahu anh şöyle demiştir: “Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem fıtır sadakasını hurmadan bir ölçek, arpadan bir ölçek olarak farz kıldı.”

Ebu Said Radıyallahu anh şöyle dedi: “Biz Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem zamanında fitreyi yiyecekten bir ölçek olarak verirdik. Bizim yiyeceğimiz hurma, arpa, kuru üzüm ve peynirdi.” Bu sebeple ilim ehlinin görüşlerinden tercih edilen görüşe göre nakit paralar, elbiseler ve mefruşatlar fitre yerine geçmezler.

İlim adamlarından para vermek fitre yerine geçer diyenlerin görüşüne itibar edilmez. Çünkü elimizde Peygamberden gelen bu bilgi olduğu müddetçe ondan sonra artık şeriatı değiştirecek başka bir sözün ve mantık yürütmenin anlamı yoktur. Allah Teala kıyamet gününde filanın veya falanın sözünü sormayacak, sadece Rasulünün Sallallahu aleyhi vesellem sözünü soracak. Çünkü Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın onlara seslenerek, peygamberlere ne cevap verdiniz diyeceği günü hatırla.” (Kasas, 65)

Kendini kıyamet günü Allah’ın huzurunda durmakta olan birisi olarak düşün. Allah sana peygamberin lisanıyla fitreyi yiyecekten ödemeni farz kılmış. Sana kıyamet günü: Bu sadakayı farz kıldığında Allah’ın Rasulüne ne cevap verdin diye sorulunca kendini savunabilecek misin ve vallahi bu filanın mezhebidir, bu falanın görüşüdür diyebilecek misin?

Cevap: Hayır, şayet bunu demiş olsan bile sana bir faydası olmayacak.

Bir taraf, fitreyi yiyecekten ver, para olarak ver diyor. Diğer taraf para olarak da verme, yiyecek olarak da verme, sadece buğday, arpa, hurma, kuru üzüm ve peynirden oluşan beş çeşit yiyecekten ver diyor. Bu ikisi birbirinin zıddı iki görüştür.

Orta görüş ise şöyle diyor: Fitreyi insanların yedikleri her şeyden ver, yemedikleri şeylerden verme. Buğdayı, hurmayı ve benzeri şeyleri yedikleri bir yerde bulunduğun zaman mısırı fitre olarak ver. Hatta farz edelim ki insanların sadece et yedikleri bir yerde yaşıyor isek eti de fitre olarak veririz.

Buna dayanarak açıkça diyebiliriz ki soru sahibinin anlattığı şekilde köylülerin fitre yerine et vermeleri fitre yerine geçmez.