ilahiyat muhammed hadis fıkıh

Bazı müslüman ülkelerde ruyeti hilale dayanmaksızın insanlar oruç tutuyorlar. Sadece takvimlerin verdiği bilgilerle iktifa ediyorlar. Bunun hükmü nedir?

Peygamberin Sallallahu aleyhi vesellem “Hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz, hilali gördüğünüz zaman orucu bırakınız/bayram ediniz” hadisi sebebiyle Ramazan ayı hilali görülmeden Ramazan orucuna başlamak caiz değildir.

Hesaba dayanmak caiz değildir. Çünkü hesabın meşruluğu ihtilaflıdır. Hesap çoğu zaman yanılabilir.

Fakat İslamî olmayan bir ülkede yaşayan kimse, bulunduğu yerde hilalin gözetlenmesine özen gösteren bir müslüman topluluk da yoksa, kendisine en yakın ve hilali araştırmada en güvenilir bir İslam ülkesine tabi olur. Bu konuda kendisine güveneceği bir haber ulaşmazsa o zaman takvime bağlı kalmasında bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Teala:“Gücünüz yettiğince Allah’tan sakının/sorumluluklarınızı yerine getirin.” (Teğabun, 16)

Allah’a hamd olsun günümüzde haberleşme vasıtaları pek çoktur. İslam ülkelerinin elçilikleri dünyanın her tarafına yayılmıştır. Dünyanın büyük bir bölümünde İslam merkezleri bulunmaktadır. Müslümanların bu konuyu ve diğer dini konuları buralardan öğrenmeleri gereklidir.