din kuran islam diyanet

Bazı müslüman ülkelerinde insanlar ruyeti hilale dayanmaksızın oruç tutuyorlar ve takvimlerin verdiği bilgilerle yetiniyorlar. Bunun hükmü nedir?

Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem müslümanlara hilali gördükleri zaman oruç tutmalarını, hilali gördükleri zaman orucu bırakıp bayram etmelerini, hava kapalı olduğu zaman sayıyı otuza tamamlamalarını emretmiştir. Bu hadisi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmişlerdir.

Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Biz hesap kitap bilmeyen ümmi bir toplumuz. Ay, şöyle şöyle şöyledir.” Bunu söylerken üçüncüsünde baş parmağını yumdu ve dedi ki: “Ay, şöyle, şöyle, şöyledir.” Bütün parmaklarıyla işaret etti. Bununla bir ayın yirmidokuz ve otuz gün olduğunu söylemek istedi.

Sahihu Buhari’de Ebu Hureyre’nin Radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Hilali gördüğünüzde oruç tutun, hilali gördüğünüzde bayram edin. Hava kapalı olur da hilali göremezseniz Şaban’ın sayısını otuza tamamlayın.”

Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem buyurmuştur: “Hilali görmedikçe veya sayıyı tamamlamadıkça oruç tutmayın, hilali görmedikçe veya sayıyı tamamlamadıkça orucu bırakmayın.”

Bu konuda pek çok hadis vardır. Bunların hepsi ru’yetle amelin vacipliğine veya ru’yet gerçekleşmediğinde sayının tamamlanmasına delalet ettiği gibi bu konuda hesaba itimadın caiz olmadığına da delalet eder.

Şeyhulislam İbnu Teymiyye hilallerin tesbitinde hesaba dayanmanın caiz olmadığında ilim adamlarının icma ettiklerini anlatmaktadır. Bu, şüphe edilmeyen bir gerçektir. Başarının sahibi Allah’tır.