amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Beni Mustalik Gazvesinde Kadınlar! Beni Mustalik Gazvesinde Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Beni Mustalik Gazvesinde Kadınların Rolü Nedir?

Rivayetlerde Benî Mustalik Gazvesi’ne katılmış altı kadının ismi geçmesine rağmen bu gazvede üstlendikleri görevlerle ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Ümmü Seleme, Hz. Âişe, Ebû Ruhm b. Muttalib’in kızı, Hamne bint Cahş, Safiyye bint Abdülmuttalib ve Ümmü’lAlâ’nın isimleri Benî Mustalik Gazvesi’nde geçmekle beraber savaş esnasındaki üstlendikleri görevler hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir.

Hz. Peygamber herhangi bir sefere çıkacak olsa eşleri arasında kura çekerdi ve kurada çıkanları yanında götürürdü. Benî Mustalik Gazvesi’nde ise kura Ümmü Seleme ve Hz. Âişe’ye çıkmış ve savaşa onlarla beraber katılmıştı.

Yine Mustalik Gazvesi’nde Hz. Âişe bir gece dışarı çıktığında yanında Ebû Ruhm b. Muttalib’in kızı, Mistah’ın annesi olduğunu bize nakletmiştir. Fakat Mistah’ın annesinin neden bu gazveye katıldığı hakkında ayrıntılı bilgiler kaynaklarda yer almamıştır.

Rıza Savaş, aynı zamanda Safiyye bint Abdülmuttalib ve Ümmü’lAlâ’nın da Benî Mustalik Gazvesi’nde yer aldığını bildirmektedir.188 Fakat Rıza Savaş’ın kaynak olarak göstermiş olduğu eserler de Benî Mustalik Gazvesi’nde Safiyye bint Abdülmuttalib’in ve Ümmü’lAlâ’nın ismine rastlanılmamaktadır. Ayrıca bu savaş sonucunda İfk Olayı meydana gelmiştir.

Aynı zamanda bu gazveden dönüşte İfk Olayı gerçekleşmiş ve Hz. Âişe kötü muamele ile karşı karşıya kalmıştır. Ordu’nun Benî Mustalik Gazvesi’nden dönerken konakladıkları bir yer de Hz. Âişe ihtiyacını görmek üzere ordudan uzaklaşır ve gerdanlığını bu esnada düşürdüğünü farkederek konaklanan yere varmadan geri döner. Gerdanlığı bulması uzun sürdüğünden dolayı geç kalır ve Hz. Âişe’nin yokluğu fark edilmez ve ordu ilerler. Hz. Âişe geri döndüğünde ordunun gittiğini fark eder ve onları beklemeye başlar. Bu esnada ordunun arkasından gelen Safvân b. Muattal esSülemî onu bulur ve devesine bindirerek orduya yetiştirir. Bu durum karşısında Abdullah b. Übey b. Selûl gibi kötü niyetli kimselerin başlattığı dedikodu ile Hz. Âişe’ye büyük bir iftira atarlar.190 Zehebî, Hz. Âişe’ye bu iftirayı atanların Abdullah b. Übey, Mistah, Hassan, Hamne bint Cahş olduğunu söyler.191 Kaynaklarda açıkça geçmese de Hz. Âişe’ye iftira atan kimseler arasında ismi geçen Hamne’nin bu olayda anılması onun da bu gazveye katılmış olabileceği ihtimalini akla getirmektedir.

Umut Güner Kimdir