amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Bereke kimdir? Bereke hayatı ve tarihi!

Mısır padişahlarından Eşref Şaban b. Hasan’ın Ümmü Sultan diye şöhret bulmuş olan annesi Sit Celile’dir. Aslen Ümmü Veled bir cariye olduğu halde oğlu Şaban Mısır tahtına çıktığı günden itibaren nüfuzu ve şöhreti artmıştır. 771 yılında hac seferinde bulunan saltanatı tarihçiler tarafından abartılı bir şekilde yazılmıştır. Akıllı ve iffetli bir kadın olup ilim ve salah ehline çokça hürmet eder, sevgi duyar, onlara yardım ederdi. Mısır’da Medrese-i Ümmü Sultan isminde büyük bir medrese yaptırmıştır. 774 yılında vefat edip, ismi geçen medresesinin yanına defn edildi. Vefat ettiğinde oğlu Sultan Şaban çok üzüldü, diyorlar.

Samer Yayınları
Rızaeddin Fahreddin – Ahmet Acarlıoğlu

Umut Güner Kimdir