amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Bereket duası nedir? Bereket duası nasıl yapılır? Bereketli iş duası nedir?

Enes b. Malik (r.a), Resûlullah (s.a.s.)’ın, (ziraat ve ticaretle iştigal eden) Medineliler için şöyle dua ettiğini bildirmiştir:

Okunuşu: “Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.”

Anlamı: “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!”

Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince ve dilimiz döndüğünce ihlâs ve samimiyetle çoğaltabiliriz. Meselâ; Allah’a hamd ve

Resûlullah’a salât ve selâm getirdikten sonra, şu şekilde de dualar edebiliriz:

Ya Rabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helâlinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip eyle!

Ya Rabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değer-lendirebilmeyi nasip eyle!

Ya Rabbi! Menkul ve gayri menkûllerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden mu-hafaza eyle!

Allah’ım! Bizlere kazançta helâl bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlen-dirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere müyesser eyle!”

Umut Güner Kimdir