amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Berire Mürre kimdir? Berire Mürre hayatı ve tarihi!

Arab’ın büyüklerinden Temem b. Mürre b. Edde’nin kardeşidir. Hz. Amine bt. Vehb’in biyografisinde zikr edildiğine göre Resûl-ü Ekrem (s.a.s.)’in uzak babalarından Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. İlyas b. Mudar’ın babası idi. Bazı kimselerin dediğine göre Huzeyme b. Müdrike vefat ettiğinde onu annesi olan Berre bt. Merni’yi Kinâne nikahlamıştı. Önceki kocası Huzeyme’den Esed ile Esede’yi Vusuk ile kocası Kinâne’den Resûl-i Ekrem’in babalarından olan Nadr’i ve onun kardeşlerini dünyaya getirdi. Böyle nikah câhiliye zamanında normal görülmesine rağmen bu rivayet doğru değildir. Önceki annesini (üvey) nikahlamak câhiliye zamanında her ne kadar zina hükmünde sayılmaz ise de gayet çirkin görülür ve ayıp karşılanırdı. Bu gibi evliliklere Nikah-ı Makt ve Dîzen diye isim verdikleri gibi ondan vücuda gelen çocuklara da Makît derler bir nevi bu olayı bedbahtlık olarak kabulederlerdi. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz Hazretlerinin silsile-i nesebinin bu gibi çirkin nikahlar ile lekelenmek istenmesi hiç onaylanacak bir durum değildir. Mezkur haberin yayılmasının sebebi belki de Berre bt. Ed b. Tabha isminde ikinci bir hanımıdır. Bu ise Kinâne’nin nikahında hiçbir çocuk doğurmamıştır. Nadr’ın annesi olan Berre bu kadının kardeşinin kızıdır. Bazı kişilerin budoğrultuda olan rivayetleri bu iki kadının bir isimde ve bir ailede ve bir hanede olduğundan birini ikincisi ile ayırt edememelerinden şuyu bulmuştur.

Umut Güner Kimdir