Berzah ne demek? Berzah anlamı nedir? Berzah alemi nedir?

İki şey arasındaki engel, iki denizin birbirine kavuşmasına engel olan kara parçası, kanal, geçit, boğaz. “Allah (acı ve tatlı sulu) iki denizi birbirlerine kavuşup karışabilmeleri için serbest bırakmıştır. (Ama) aralarında aşamayacakları bir berzah vardır.” (Kur’an ı Kerim 55/1920)  Ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara dönem. “İnkârcılardan birine ölüm gelince: ‘Rabbim! Beni dünyaya tekrar döndür, belki daha önceden yapmadığ ımı tamamlar, iyi işler yaparım.’ der. Hay ır; bu söylediği boş bir sözdür. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir berzah vardır.” (Kur’anı Kerim 23/99100)  Ahiret hayatının başlangıcını olu şturan dünya ile ahiret arasındaki âlem, kabir hayatı. “Bir gün sefer düşer berzah iline,/Otağı kalkacak sultan eğlenmez.” (Hüdayi)