Beyan ne demek? Beyan anlamı nedir?

Bir şeyin açıklığa kavuşması, anlatma, bir şeyi delil getirerek ispatlama, açık söyleme, bildirme, anlaşılır bir dille açıklama.  İslam dininin birinci kaynağı olan Kur’anı Kerim’in açıklanması. Beyan ifadesi, Kur’anı Kerim için kullanılan bir sıfattır. Ayrıca Kur’anı Kerim’deki bazı kapalılıkları açıklayan sünnet için de beyan terimi kullanılır. Buna göre Hz. Muhammed’in peygamberlik görevi, kendisine indirilen Kur’anı Kerim’i halka ula ştırmak hem de Kur’anı Kerim’i beyan etmektir. “(Ey Muhammed) Kur’anı Kerim’i (unutmamak amacıyla) h ızlı hızlı okumaya çalışma, onu senin kalbinde toplamak ve sana okumak bize aittir. O hâlde sana Kur’an okuduğumuz zaman onun okunuşunu izle, onun beyanı bize düşer.” (Kur’anı Kerim 75/1619)  Kur’anı Kerim’in adlarından biri. “Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan , Allah’ın emir ve yasaklarına uygun davranışlar gösterenlere hidayet ve öğüttür.” (Kur’anı Kerim 3/138)  İnsanları etkileyecek şekilde söz ve şiir söyleme. “Bazı beyanlarda büyüleyici bir etki vardır.” (Hadis)  Belagat ilminin, teşbih, istiare, mecaz ve kinaye gibi bölümlerini öğreten kısmı.