Evrim İlkçağ Topluluk

Bir adam Ramazan günü eşiyle cima ettiği ve keffaretini ödemeden önce öldüğü zaman keffaret ondan düşer mi?

Bir adam Ramazan günü cima ettiği zaman biz onun keffaretle yükümlü olduğunu söyleriz. Keffareti ödemeden vefat ederse keffaret kendisinden düşmez, bu keffaret onun malından çıkarılır.