ramadan niyet sahur ibadet

Bir beldede telsiz haberleşmesi bulunmadığı zaman Ramazanın girişi ve çıkışı hakkındaki radyo haberinin hükmü nedir? Mekke radyosunun sözüyle oruç tutmak vacip olur mu?

Allah’a hamd olsun. Kesin ve gerçek olmadıkça yayınlanmaması devamlı gözetilen bir gelenek olduğu zaman radyo haberine güvenmekte bir sakınca yoktur. Çünkü bunda maksat kesinlik ve gerçekliktir.

Bir takım ipuçları ve deliller sebebiyle doğruluğu kuvvetle muhtemel olan her haber kabul edilir.

Bir takım ipuçları ve deliller sebebiyle yalan olduğu kuvvetle muhtemel olan her haber de reddedilir.

Fakat radyodan haberi dinleyen kimsenin adaletli ve dikkatli olması, dinlediği şeyi, kaynağını ve dinlediği radyoyu kontrol etmesi şarttır. Çünkü bu haberin yayınlandığı istasyonun farklılığı bu haberin kabulünü ve reddini doğrudan etkiler. Bunun sebebi kaynakların farklılığıdır. Çünkü bazı radyoların dini konulardaki haberine güvenilir, bazılarına güvenilmez.

Radyo yayınından haberi dinleyip de ona iltifat etmeyen ve sabahleyin oruçsuz kalkan kimsenin hükmüne gelince o mazurdur. Çünkü böyle bir durumda oruç tutulacağını bilmeyebilir ve bu konuda istikrarlı bir fetva olmayabilir.

Haber kendisine ancak güneş doğduktan sonra gelip de o ana kadar bir şey yememiş ve içmemiş kimseye gelince, haberin kendisine ulaşması halinde kendini tutar/akşama kadar da bir şey yemez, içmez ve o günü daha sonra kaza eder.

Allah en iyi bilendir. Allah’ın salât ve selamı Peygamberimiz Muhammed’e, onun ailesi ve arkadaşlarınadır.