ramadan niyet sahur ibadet

Bir genç orucun bozulduğunu bilmeyerek şehveti galip ramazanda elle boşaldı bunun hükmü nedir?

Ona bir şey gerekmez. Çünkü yukarıda oruçlunun orucunun ancak şu üç şartla bozulacağını ifade ettik: Bilmek, hatırlamak ve istemek.

Fakat ben derim ki bir insanın elle boşalmamak için sabretmesi gerekir. Çünkü şu ayetten dolayı bu haramdır: “Onlar ki tenasül organlarını korurlar. Ancak eşlerinden ve cariyelerinden korunmazlar. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.” (Mü’minun, 57)

Bunun bir delili de Peygamberin şu hadisidir: “Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü bu, gözü haramdan, ferci zinadan daha iyi korur. Gücü yetmeyen ise oruç tutmalıdır.”

Şayet elle tatmin caiz olsaydı Peygamber ona yönlendirirdi. Çünkü mükellef için bu daha kolaydır. Çünkü insan onda bir cinsel tatmin de bulur. Halbuki oruç böyle değildir, onda meşakkat vardır. Peygamber kolay olanı bırakıp da orucu tavsiye edince bu, ötekinin caiz olmadığını gösterir.