Bir kimse fitre vakti geldiğinde Mekke’de olduğu halde fitresini kendi beldesinde verebilir mi?

islam türk arap din kutsal ilah mekke

Fıtır sadakası kişiye tabidir. Sen bir beldede iken fıtır sadakasının vakti geldiğinde onu bulunduğun beldede ver. Mesela sen Medinelisin fakat sen Mekke’de iken bayram geldi. Bu durumda fitreyi Mekke’de ver veya sen Mekkelisin fakat Medine’de bulunduğun esnada bayram geldi, fitreni Medine’de ver. Mesela sen Mısırlı veya Şamlı veya Iraklı olsan da Mekke’de iken bayrama erişsen hüküm yine böyledir, fitreni Mekke’de ver. Mekkeli olduğun zaman bayrama Mısır’da veya Şam’da veya Irak’ta kavuşmuşsan fitreyi bu ülkelerde ver.