din kuran islam diyanet

Birden fazla ilah olabilir mi? Kaç tane ilah var? İlah kimdir?

Rabbimiz Kur’an’da şöyle buyurmaktadır. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu.” Bu ayetin açıklamasına baktığımız zaman açık ve net bir şekilde âlemde birden fazla yaratan ve yöneten varlığın bulunmasının imkânsız olduğunu anlarız. Eğer âlemde Allah’tan başka bir ilah veya ilahlar olsaydı kâinatta gördüğümüz bu düzen var olamazdı. Zira her bir ilah yaratma, yönetme ve üstünlük konularında birbirleri ile muhakkak çelişirdi. Bu durumda da değil âlemdeki düzenin devam etmesi, âlemin varlık bulması dahi imkânsız olurdu. Bu âlem varsa ve var olan bu âlem düzen içinde varlığını devam ettiriyorsa bu tek bir ilahın varlığı sayesindedir.

Yine de kâinatta iki veya daha fazla ilahın bulunduğunu farz edelim. Bu durumda ilahların her biri tam ve mükemmel olma vasfını kaybeder. Noksan olan bir varlık da ilah olamaz. Yani âlemde birden fazla ilahın varlığından ­bahsetmek, dört kenarlı üçgenden bahsetmek gibi kendisiyle çelişkili bir ifadedir. İlah tektir. Tek değilse ilah değildir. Eğer bu âlemi yaratan varlık mükemmel ve her şeye gücü yeten bir varlık ise tek olmak zorundadır. Aksi takdirde yani başka ilahın varlığı durumunda, zaafı sebebiyle başka bir ilahın varlığına ihtiyaç duyması gibi ilahta bulunması imkânsız bir durum ortaya çıkacaktır.

Kısacası ister birbirinden bağımsız olsun ister birbiriyle ortak olacak şekilde olsun Allah’tan başka bir ilahın bulunması aklen mümkün değildir. Kitabımız Kur’an da zaten Allah’tan başka bir ilahın varlığını reddetmektedir.