Biset ne demek? Bi’set anlamı nedir?

Gönderme, iletme, elçi tayin etme. “İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak bi’set etti…” (Kur’anı Kerim 2/213)  Bütün peygamberlerin, özel olarak da Hz. Muhammed’in peygamberlikle görevlendirilmesi. Hz. Muhammed’in henüz peygamber olarak gönderilmeden önceki dönemine “bi’setten önceki dönem”, peygamberlik geldikten sonraki dönemine ise “bi’setten sonraki dönem” ya da “bi’set dönemi” adı verilir. “Hz. Muhammed bi’setinden on üç yıl sonra Mekke’den Medine’ye hicret etti.” (Muhammed Hamidullah)