amerika gazete oku en yeni haberler teknoloji haberleri

Boran kimdir? Sultan Boran kimdir? Boran hayatı ve kişiliği!

Abbâsî halifelerinden olan Memun’un hanımıdır. Meşhur vezir Hasan b. Sehl’in kızı olup 192 tarihinde dünyaya gelmişti. Bu kızı bir vakit Halife Memun görünce gönlü ona düşmüş ve onu annesinden istemişti. 210 tarihinde evlendiler. Düğünü ve çeyizi hususunda tarihçiler tarafından yazılanlar ifrat derecesindedir. Bunun halk hatta Frenkler tarafından “Hadim-i ilm ve gelişmeyi seven” olduğuna şehadet getirilen bir İslam halifesidir. Saray dolusu kara gözlü, uzun saçlı, baldır ve göğüsleri açık olan güzel kızlara kanaat etmedi. Çin devletini kontrol edecek düzeydeki altınları, saraydaki bir kızı zabt etmek yolunda kullanmaktan geri durmaz ise başkalarına ne kalır?…

Memun ile Hatîce’nin nikahları Vasıt yakınında Femu’s-Salah denilen yerde el-Hasan b. Sehl’in evinde olmuştu. On sekiz yaşında evlenmiş ve sekiz sene onun nikahında durmuştur. 26 yaşında dul kalmış ve 80 yaşına ulaştığında 271 tarihinde vefat etmiştir. Az ve açık sözlü, mülayim, fazlasıyla akıllı, doğru cevaplı bir kadındı.

Umut Güner Kimdir